https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Droga z lokalnych bogactw

Dobiega końca remont głównej drogi w Sokołowsku. Co ciekawe, jej nowa nawierzchnia powstała z kruszyw wydobywanych w naszym regionie.
 
Droga powiatowa nr 3364 D w Sokołowsku – czyli prowadząca przez kurort ul. Główna – została w ostatnich latach tak zniszczona przez ulewne deszcze, że zakwalifikowano ją w końcu jako tzw. szkodę powodziową. To umożliwiło zarządcy drogi, Starostwu Powiatowemu w Wałbrzychu, starania o dofinansowanie na jej gruntowną naprawę.
– Remont był niezbędny ze względu na bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Tym bardziej, że chodzi o mieszkańców i turystów. Jego koszt został oszacowany na ponad 1 mln 100 tys zł. Udało nam się pozyskać ponad 900 tys zł dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – mówi Krzysztof Kwiatkowski, wicestarosta powiatu wałbrzyskiego.
Prace na mającym prawie półtora kilometra odcinku trwają od  kilku tygodni. Ich wykonawcą jest firma Budimex, która postanowiła wykorzystać do nowej nawierzchni występujące w regionie kruszywa, wydobywane przez Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy: melafir ze złoża w Rybnicy Leśnej i gabro ze złoża w Słupcu.
– Budimex poprosił nas o opinię, czy akceptujemy wybór tych materiałów. Byliśmy jak najbardziej za. Po pierwsze dlatego, że już kilka dróg w regionie wykonaliśmy wcześniej z tych kruszyw i uważamy, że są naprawdę wysokiej jakości. Po drugie, po co wozić materiały nie wiadomo skąd, skoro mamy nasze, dobre. Po trzecie, takie działania wspierają lokalną gospodarkę i mieszkańców, także widzimy w tym rozwiązaniu same korzyści – mówi wicestarosta Kwiatkowski.
Nowa nawierzchnia została już położona. Pozostałe prace potrwają jeszcze kilkanaście dni.
Obecny remont prowadzony jest na odcinku drogi znajdującym się w samym Sokołowsku. Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu zapowiada, że w przyszłym roku wyremontuje jeszcze 700 – metrowy odcinek drogi wyjazdowej z Sokołowska.
Co ciekawe, melafir z Rybnicy Leśnej i gabro ze Słupca są wykorzystywane w Polsce najczęściej do budowy ważnych dróg: autostrad i tras  ekspresowych.
 – Ze względu na swoje właściwości poprawiają bowiem jakość dróg i zwiększają bezpieczeństwo: melafir jest odporny na ścieranie, a gabro rozjaśnia nawierzchnię, co zapewnia lepszą widoczność – mówi Grzegorz Korzanowski, dyrektor ds. produkcji mas bitumicznych w Śląskich Kruszywach Naturalnych, które zajmują się sprzedażą kruszyw wydobywanych przez KSS Bartnica. – Nowa droga w Sokołowsku będzie więc z „wysokiej półki”. Trafiło na nią ponad 2 tys ton mieszanek mineralno – asfaltowych z melafiru i gabro, które wyprodukowano także lokalnie, bo w Wytwórni Mas Bitumicznych w Starym Julianowie. Jest tu też aspekt ekologiczny: do wybudowania dolnej warstwy drogi wykorzystane zostały m.in. wartościowe surowce, pochodzące z recyklingu wcześniejszego asfaltu. Śląskie Kruszywa Naturalne, pod nadzorem specjalistów z laboratorium drogowego, zajmują się bowiem przyjaznym dla środowiska, wtórnym wykorzystaniem dobrej jakości surowców, odzyskiwanych z używanych nawierzchni asfaltowych.
(EG)
 sokolowsko_droga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nowa nawierzchnia głównej drogi w Sokołowsku powstała z kruszyw wydobywanych w naszym regionie.

REKLAMA

Kliknij tutaj