https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Porozumienie Wokół Trójgarbu

26 października w Czarnym Borze odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o wspólnej realizacji zadań dotyczących zagospodarowania turystycznego wokół Trójgarbu.
 
Porozumienie zostało podpisane przez wójta Gminy Czarny Bór Adama Góreckiego, wójta Gminy Stare Bogaczowice Mirosława Lecha, burmistrza Szczawna Zdroju Marka Fedoruka oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałbrzych Gabriela Grobelnego.
– Zawarte porozumienie jest podstawą do utworzenia wspólnej dokumentacji projektowej w celu umożliwienia pozyskiwania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, a także innych, dostępnych źródeł finansowania na realizację zadań inwestycyjnych, szkoleniowych i doradczych związanych z koncepcją zagospodarowania turystycznego pod nazwą „Wokół Trójgarbu” – wyjaśnia wójt Mirosław Lech.
(IL)
porozumienie-trojgarb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sygnatariusze porozumienia (od lewej): Gabriel Grobelny, Mirosław Lech, Marek Fedoruk i Adam Górecki.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty