https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Lubomin ma nową ulicę

droga-lubomin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokonany został odbiór techniczny odbudowanej drogi gminnej we wsi Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice. – W ramach remontu wykonane zostało korytowanie pod jezdnią, ułożono 200 metrów bieżących nawierzchni z kostki betonowej, która została ograniczona krawężnikami. Zabezpieczone zostały skarpy i powstały korytka odwadniające. Na ostatniej sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice podjęła uchwałę o skierowaniu do konsultacji społecznych nazwy dla tej ulicy – podczas obrad zaproponowana została nazwa „Na stoku” – mówi Bogdan Stochaj, zastępca wójta Gminy Stare Bogaczowice.
(IL)

REKLAMA

Kliknij tutaj