https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Obrady rady

herb_powiat_walbrzyski
 
 
 
 
 
 
 
 
XIX Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego odbędzie się 29 września 2016 roku o godz. 9.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24 (sala konferencyjna nr 206). W porządku obrad są między innymi: rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok; rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/74/2015 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2016-2026; rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Boguszów – Gorce utrzymania zimowego i letniego dróg powiatowych na terenie Boguszowa – Gorc w latach 2016-2017; rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2017 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych i wyłączenia dróg z użytkowania.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj