https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wolność religijna w PWSZ

Uczelnia to nie tylko zajęcia, budynki, laboratoria czy książki w bibliotece. Uczelnia to głównie wiedza, środowisko, które ją tworzy, a także możliwość spotykania ludzi wybitnych, autorytetów w swoich dziedzinach. Taką właśnie okazję dała swoim studentom Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu współorganizując Międzynarodową Konferencję Naukową „Wymiary wolności religijnej we współczesnej Europie”.
 
Zamierzeniem konferencji była diagnoza wymiarów wolności religijnej, jak też tendencji dotyczących przeobrażeń, jakim podlega ta wolność współcześnie. W trakcie dwudniowych obrad rezultaty przeprowadzonych badań przedstawili naukowcy nie tylko polskich, ale również niemieckich, czeskich, słowackich, rosyjskich, ukraińskich i rumuńskich uniwersytetów. Gościem honorowym konferencji była prof. dr hab. Ewa Łętowska, pierwsza polska rzecznik praw obywatelskich (1987–1992), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999–2002) i Trybunału Konstytucyjnego, która nie tylko wygłosiła bardzo interesujący referat na temat Kościelnej Komisji Majątkowej, ale również znalazła czas na spotkanie w ratuszu z prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem. Spośród innych przedstawicieli krajowych ośrodków naukowych warto w pierwszej kolejności wymienić prof. Ryszarda Małajnego (Uniwersytet Śląski) oraz prof. Andrzeja Małkiewicza (Uniwersytet Zielonogórski), który przedstawił wyniki badań na temat problemów z kościołami prawosławnymi w Europie Środkowo-Wschodniej.
Konferencja „Wymiary wolności religijnej we współczesnej Europie” była częścią projektu badawczego „Analiza i diagnoza przestrzeni wolności religijnej w wybranych sąsiadujących krajach Europy (Polska, Czechy, Niemcy)” sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS5/04436.
(ES)
 ewa letowska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor Ewa Łętowska wygłosiła referat na temat Kościelnej Komisji Majątkowej.

REKLAMA

Kliknij tutaj