https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wymiary wolności religijnej

W dniach 13–14 września 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wymiary wolności religijnej we współczesnej Europie”, organizowana w ramach projektu sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, którego kierownikiem jest prof. Robert Wiszniowski.
 
W konferencji wezmą udział wybitni polscy prawnicy i politolodzy na czele z prof. Ewą Łętowską, która będzie obecna podczas całości obrad i wygłosi referat na temat Kościelnej Komisji Majątkowej (w sesji odbywającej się 14 września o godz. 10). Zamierzeniem konferencji jest diagnoza wymiarów wolności religijnej, jak też tendencji dotyczących przeobrażeń, jakim podlega ta wolność współcześnie. Przy czym wyzwaniami dla pojmowania tej wolności we współczesnej Europie są fanatyzm religijny i fundamentalizm, terroryzm motywowany religijnie oraz ruchy migracyjne. Podjęte zostaną następujące kwestie: tradycje wolności religijnej w Europi; wolność religijna w prawie konstytucyjnym państw Europy; w poszukiwaniu standardów wolności religijnej – filozofia prawa, prawo międzynarodowe, orzecznictwo sądów europejskich; kościoły i związki wyznaniowe w przestrzeni politycznej Europy; wolność religijna a prawa mniejszości; terroryzm, fundamentalizm, migracje i inne współczesne wyzwania dla wolności religijnej; pojmowanie wolności religijnej w Europie i poza Europą – badania porównawcze. Udział w konferencji jest bezpłatny.
(RED)
pwsz_walbrzych_logo

REKLAMA

Kliknij tutaj