https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rewitalizacyjna konferencja

Burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński zaprasza na konferencję podsumowującą opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015 – 2025. Lokalny Program Rewitalizacji to dokument strategiczny Gminy Mieroszów, jednocześnie nowoczesne narzędzie integrujące oraz naprawcze zdegradowanych przestrzeni miejskich i wiejskich. Konferencja odbędzie się 13 września 2016 r. o godz. 14.00 w sali wystawowej Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Stefana Żeromskiego 28 w Mieroszowie.
(RED)
mieroszow kamienice

REKLAMA

Kliknij tutaj