https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wałbrzyszanin z nominacją

Wśród nominowanych do tytułu Obywatelskiego Sędziego Roku jest przedstawiciel wałbrzyskiej Temidy. Nazwisko zwycięzcy poznamy pod koniec września.
 
Laureata ogólnopolskiego konkursu, który organizuje Fundacja Court Watch Polska, wybierze kapituła złożona z przedstawicieli środowiska sędziowskiego, organizacji społecznych oraz publicystów i dziennikarzy zajmujących się tematyką sądowniczą. O prestiżowy tytuł walczy w tym roku kilkudziesięciu pretendentów z całego kraju. Spośród nich kapituła wybierze sędziego, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy podejmował działania  mające na celu wzmocnienie społecznego zaufania do wymiaru sprawiedliwości, a także zwiększenie wrażliwości całego środowiska sędziowskiego na potrzeby obywateli. Pretendentów do tytułu mógł zgłosić każdy. Nominacje były przyjmowane do 15 sierpnia. Wśród zgłoszonych znalazł się sędzia z Wałbrzycha. Konkurencja jest silna; oprócz niego do tytułu kandydują sędziowie z takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Gorzów, Szczecin, Katowice i Bielsko-Biała.
Kim jest nominowany sędzia z Wałbrzycha?
– Niestety, do czasu rozstrzygnięcia plebiscytu nie możemy udostępniać takich informacji, w szczególności nazwisk nominowanych sędziów i sądów, w których orzekają – wyjaśnia Marek Ospalski.
W 2015 r. laureatem pierwszego plebiscytu został sędzia Jarosław Gwizdak, prezes Sądu Rejonowego Katowice-Zachód. Wyróżniono go za gotowość do spojrzenia na pracę sądu z perspektywy obywatela. Sędzia Gwizdak dokonał m.in. osobistego audytu dostępności budynku sądu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, podjął również szereg innych działań ułatwiających interesantom załatwianie spraw. Nazwisko tegorocznego Obywatelskiego Sędziego Roku poznamy 27 września podczas konferencji podsumowującej Obywatelski Monitoring Sądów w sezonie 2015/2016.
(RED)
 Temida
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 września dowiemy się, czy sędzia z Wałbrzycha zdobył tytuł Obywatelskiego Sędziego Roku.

REKLAMA

Kliknij tutaj