https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Powiat gminom

 
W bieżącym roku Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zdecydował się na wprowadzenie pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego. Kwota przekazana na ten cel wyniosła łącznie 150 000 zł.
impreza sokolowsko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ideą, która przyświecała zarządowi powiatu, była chęć zwiększenia udziały mieszkańców gmin wchodzących w skład Powiatu Wałbrzyskiego w sposobie wydatkowania pieniędzy publicznych z budżetu samorządu. W każdej z gmin realizowany jest jeden projekt, który spotkał się z największym poparciem wśród mieszkańców.
W ubiegłą sobotę miało miejsce podsumowanie budżetu partycypacyjnego w Gminie Mieroszów, a dokładnie w Sokołowsku, gdzie wygrało przedsięwzięcie „Stwórzmy nasze miejsce spotkań”, w skład którego wchodziły min. warsztaty edukacyjne dla mieszkańców, ogród społeczny z ławkami, planszami do gry w szachy itp. Zwieńczeniem zadania był sobotni festyn rodzinny. Na to przedsięwzięcie gmina otrzymała kwotę 17 920 zł.
– Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Kulturalno – Ekologicznemu „Filtrator”, a także Pani sołtys Sokołowska za realizację tego projektu i zapraszamy do dalszej owocnej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu – podkreślają członkowie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.
Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

REKLAMA

Kliknij tutaj