https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Niepełnosprawni bez zasiłków

– Nie mamy pieniędzy na lekarstwa i inne potrzeby, bo ośrodek pomocy społecznej nie może nam wypłacić zasiłków – zaalarmowali naszą redakcję niepełnosprawni Czytelnicy z Boguszowa Gorc. – Niestety, do tej pory Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu nie przekazał nam brakujących pieniędzy – tłumaczy problem Sylwia Dąbrowska z OPS w Boguszowie – Gorcach. Sprawą zainteresowaliśmy wicewojewodę dolnośląskiego Kamila Zielińskiego, który zapewnia: – W tym tygodniu lub najpóźniej na początku przyszłego gminne budżety zostaną zasilone.
 
– Pomoc społeczna ma umożliwiać przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Do takich osób należą zwłaszcza osoby niepełnosprawne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach wspiera najuboższe osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, tymczasem nie może realizować swoich zadań, ponieważ Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu nie przekazał pieniędzy (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę) na wypłacenie zasiłków stałych dla osób niepełnosprawnych w gminie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach już w czerwcu zwracał się z prośbą do DUW we Wrocławiu o zwiększenie środków finansowych w budżecie OPS, tymczasem do dziś nie może otrzymać brakującej kwoty na bieżące wypłaty(28 001,88 zł). Z informacji uzyskanej przez OPS w Boguszowie-Gorcach w DUW we Wrocławiu wynika, że nie ma środków finansowych oraz brak jest informacji zwrotnej kiedy będą. Osoby niepełnosprawne korzystające z zasiłków stałych nie otrzymały pieniędzy niezbędnych do codziennego funkcjonowania. Są to osoby, które potrzebują regularnego zażywania leków, a kwota jaką dysponują miesięcznie (kryterium dochodowe na osobę samotnie gospodarującą to 634 zł, na osobę w rodzinie 514 zł) nie pozwala na bieżące, godne funkcjonowanie. Dotychczas nie było takiej sytuacji i braku informacji. Owszem, środki przyznawane są w dużo mniejszych kwotach niż wymaga budżet OPS, ale po złożeniu zapotrzebowania w DUW były zaraz przekazywane. Na chwilę obecną 130 osób niepełnosprawnych czeka na wypłaty zasiłków stałych – wyjaśnia Sylwia Dąbrowska z Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie Gorcach.
Sprawą zainteresowaliśmy wicewojewodę dolnośląskiego Kamila Zielińskiego.
– Rokrocznie budżet na zasiłki stałe jest niedoszacowany, tak jest i w tym roku. Wystąpiliśmy do ministerstwa o uruchomienie środków, odpowiedz jest oczywiście pozytywna, w tym tygodniu lub najpóźniej na początku przyszłego gminne budżety zostaną zasilone. Nadmienię, że gminy, przy odrobinie dobrej, woli mogą wypłacać zasiłki z własnych środków mając pewność, iż pomimo niedoszacowań, środki na to zadanie własne i tak będą wypłacone – zapewnia wicewojewoda Kamil Zieliński.
Robert Radczak
herb boguszowa gorc

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty