https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wsparcie dla Głuszycy

promesa dla gluszycy
 
 
 
 
 
 
 
 
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska przekazała oficjalnie dotację dla Gminy Głuszyca w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi”. Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz skarbnik gminy Agnieszka Świędrych w brali udział w uroczystym podpisaniu umów z przedstawicielami gmin objętych wsparciem finansowym. – Przekazana dotacja dla Gminy Głuszyca w wysokości 28 421 zł zostanie wykorzystana w najbliższym czasie na dofinansowanie remontu boiska w Grzmiącej – informuje Roman Głód. Cała wartość zadania wyniesie 56 843 zł. Pozostałe 50 procent wartości inwestycji stanowić będzie wkład własnym Gminy Głuszyca. Z kolei realizacja zadania „Sportowe Przedmieście – modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy” możliwa jest dzięki promesie w wysokości 150 000 zł. przyznanej Gminie Głuszyca przez Samorządu Województwa Dolnośląskiego z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Wkład własny Gminy Głuszyca wyniesie ok. 50 000 zł.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj