https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nie pozostawaj w tyle – ucz się całe życie!

Naukowcy podkreślają, że w ciągu całego naszego życia nieuchronnie będziemy mieć do czynienia z gwałtownym i stałym postępem naukowo-technicznym oraz stosunkowo krótkim wdrażaniem nowych wynalazków. Będą też rosły wymagania wobec pracowników. Jest to wyzwanie dla wszystkich osób aktywnych na rynku pracy, które niemal nieustannie będą musiały zdobywać nową wiedzę i podnosić kwalifikacje.
 
W tym kontekście niezwykle popularna staje się tzw. koncepcja kształcenia ustawicznego (ang. lifelong learning) zakładająca, że każdy człowiek chcący nadążyć za nieustannie zmieniającą się rzeczywistością musi uczyć się całe życie. Potrzeba kształcenia ustawicznego wynika najczęściej z niedostatecznego wykształcenia, jakie zdobyliśmy w szkole. Okazuje się ono często przestarzałe lub za wąskie, dlatego pojawia się konieczność jego uzupełniania i kontynuowania.
Przekwalifikowanie zawodowe
Potrzebę zmiany kwalifikacji zawodowych wymusza również trudna sytuacja na rynku pracy. Przekwalifikowanie się to niejednokrotnie jedyny sposób na znalezienie zatrudnienia. Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym poprawia sytuację na rynku pracy, zmniejsza również ryzyko jej utraty oraz przyczynia się do wzrostu dochodów z zatrudnienia.
Dostępność krótkich i intensywnych form nauki powoduje, że pracownik może doskonalić się, zdobywając nowe kwalifikacje lub zawody nawet kilka razy w ciągu swojego życia. Niejednokrotnie nawet po ukończeniu studiów wyższych, nie mogąc znaleźć zatrudnienia, absolwenci decydują się na rozpoczęcie nauki w szkole policealnej lub na specjalistycznych kursach.
Krajowy lider edukacji policealnej –  szkoły TEB Edukacja oferują kierunki, które bardzo szybko pozwolą słuchaczom zdobyć nowe umiejętności i perspektywiczny zawód. Doskonałym przykładem są zawody takie jak np.: Asystentka stomatologiczna, Rejestratorka medyczna, Technik sterylizacji medycznej, , Opiekun medyczny z aktywizacją seniora, Ziołolecznictwo, Wizaż i stylizacja,  Dietetyka, Grafika komputerowa oraz Florystyka i bukieciarstwo.
Dla osób pragnących kształcić się na kierunkach ekonomicznych bądź administracyjnych Szkoły TEB Edukacja przygotowały ofertę w zakresie zawodów Technik rachunkowości – księgowość firm oraz Technik administracji – zarządzanie biurem. Po ich ukończeniu słuchacze mogą znaleźć pracę w różnego rodzaju firmach, instytucjach finansowych, biurach rachunkowych, kancelariach doradczych i audytorskich.
Aby znaleźć swoje miejsce na rynku pracy w warunkach gospodarki rynkowej, konkurencyjności i zmieniających się realiów gospodarczych trzeba być osobą kreatywną, mobilną oraz zdolną do szybkiej adaptacji, przygotowaną do ciągłego uczenia się i doskonalenia. Dlatego nie tylko ważne jest umożliwienie młodzieży osiągnięcia wysokiego poziomu wykształcenia, ale także zdobywanie nowych kwalifikacji przez osoby już będące na rynku pracy. W zmiennych i konkurencyjnych warunkach panujących obecnie bardzo ważnym elementem edukacji staje się zatem właśnie kształcenie przez całe życie.
Dowiedz się więcej na www.teb.pl

image description
image description

REKLAMA

Kliknij tutaj