https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bez przejazdu

W związku z pracami remontowymi, prowadzonymi przez Gminę Czarny Bór, wprowadzone zostanie zamknięcie odcinka drogi lokalnej nr 114771D Borówno – Witków w rejonie przejazdu kolejowego. Organizacja ruchu zostanie wprowadzona od 9.06.2016 r. do 21.07.2016 r. – Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy – mówi wójt gminy Adam Górecki.
(RED)
herb czarnego boru

REKLAMA

Click Here