https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rodzice dzieciom

rodzice dzieciom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rada Rodziców i Samorząd Szkolny Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu organizują integracyjną dyskotekę z okazji Dnia Dziecka. Impreza została zaplanowana na 1 czerwca w godzinach 13.00 – 16.00 w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych przy ul. Mickiewicza 24 w Wałbrzychu. Cele zabawy to integracja ze środowiskiem lokalnym, upowszechnianie wśród młodzieży zasad umiejętności korzystania z czasu wolnego, podnoszenie wrażliwości estetycznej oraz sprawności psychofizycznej młodzieży.
– Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zabawie – zachęcają organizatorzy.
(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty