https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Walczą o kopalnię i miejsca pracy

NSZZ Solidarność Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej rozpoczęła akcję protestacyjną w obronie tego zakładu oraz miejsc pracy.
 
Protest rozpoczął się 24 maja o godz. 12.00 na terenie kopalni w Rybnicy Leśnej.
– Protest polega m.in. na umieszczeniu na terenie zakładu transparentów. Pracownicy chcą zwrócić w ten sposób uwagę opinii publicznej na dramatyczną sytuację, w której znalazła się załoga kopalni, przez trwające od ponad 5 lat procedury związane z przyznaniem nowej koncesji na wydobycie – wyjaśniają organizatorzy akcji.
Jeśli ta akcja nie przyniesie rezultatu, to związkowcy mogą rozpocząć okupację Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, który musi wydać decyzję środowiskową – niezbędną do wydania nowej koncesji.
– Gmina Mieroszów zajmuje się decyzją środowiskową od kwietnia 2015 roku, po tym jak Samorządowe Kolegium Odwoławcze zobowiązało nas do ponownego rozpatrzenia sprawy. Decyzja środowiskowa wydana w listopadzie 2014 roku została bowiem zaskarżona. Ponowne postępowanie wiąże się między innymi z uzupełnieniem raportu oddziaływania na środowisko przez Kopalnie Surowców Skalnych oraz wydaniem postanowienia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, co trwało od września ubiegłego roku do teraz. W chwili obecnej trwa rzetelna analiza zebranych materiałów w tym skomplikowanym i wielowątkowym postępowaniu. Jest to niezbędne do podjęcia dalszych działań mających na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji – wyjaśniał w kwietniu na naszych łamach Marcin Raczyński, burmistrz Mieroszowa.
– Pod długim weekendzie będzie wiadomo jakie jest stanowisko burmistrza Mieroszowa w tej sprawie i co zrobimy dalej – wyjaśnia Radosław Mechliński, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność.
Tymczasem Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego we Wrocławiu wezwała wszystkie strony zaangażowane w sprawę nowej koncesji dla Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej do podjęcia wszelkich działań na rzecz uratowania tego zakładu i miejsc pracy. Pod dokumentem podpisali się wojewoda dolnośląski, marszałek województwa dolnośląskiego, przedstawiciele pracodawców oraz związków zawodowych.
(RED)
 protest w kopalni rybnica
 
 
 
 
 
 
 
 
Związkowcy z Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej protestują przeciwko przedłużającej się procedurze wydawania nowej koncesji, co grozi likwidacją miejsc pracy.

REKLAMA

Kliknij tutaj