https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wariacje kulinarne

Prezentacje kulinarne „Wariacje kulinarne – przystawki i desery”, pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Wałbrzyskiego, odbędą się 23.05.2016 r. w godzinach 9.00 – 13.00. Organizatorem prezentacji kulinarnych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle. Celem prezentacji jest promocja szkolnictwa zawodowego i branży zawodowej gastronomicznej; zachęcenie uczniów szkół o profilu zawodowym gastronomicznym do praktycznego zainteresowania się propagowaniem sztuki kulinarnej; wymiana dobrych praktyk kulinarnych między szkołami; udoskonalenie praktycznych umiejętności przygotowania potraw; rozwinięcie edukacji smakowej oraz realizacja zadań strategii w polityce szkolnictwa zawodowego. Więcej informacji na temat prezentacji na stronie powiat.walbrzych.pl.
(RED)
herb_powiat_walbrzyski

REKLAMA

Click Here