https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bezpłatne zajęcia sportowe dla głuszyckich uczniów

Gmina Głuszyca pozyskała środki finansowe na przeprowadzenie dodatkowych zajęć sportowych dla starszych uczniów szkół podstawowych.  Dofinansowanie zostało przekazane przez realizującą projekt „Junior Sport” (dawniej „Multi Sport”) Dolnośląską Federację Sportową. Zadanie jest współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
multisport-300x1651
Ideą projektu „Junior Sport” jest organizacja i prowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas 4-6 szkół podstawowych. Zajęcia są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.
Program powstał w trosce o poprawę zdolności motorycznych oraz podwyższenie poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Służy temu szereg działań, mających przede wszystkim zapoznać dzieci i młodzież z różnymi sportami, zaktywizować do uprawiania rozmaitych sportów, pokazać alternatywne sposoby spędzania czasu poza zajęciami lekcyjnymi czy zachęcić do udziału w lekcjach wychowania fizycznego.
Dostępna oferta sportów uwzględnia regionalne i lokalne tradycje oraz zakładane w realizacji projektu cele i priorytety. Istotnym założeniem jest również, aby realizowane zajęcia odbywały się na różnych obiektach sportowych, dających możliwość upowszechniania wielu sportów, by zachęcić uczestników projektu do wyboru preferowanej formy aktywności fizycznej zgodnie z zainteresowaniami i indywidualnymi predyspozycjami.
W Gminie Głuszyca program prowadzony będzie w okresie od kwietnia do grudnia 2016 (z przerwą wakacyjną) w wymiarze 3 zajęć po 90 minut tygodniowo. Przewidywana liczba uczestników zajęć to 15-20 osób. Zapisy na zajęcia odbędą się w szkołach– informuje burmistrz Głuszycy Roman Głód.
Projekt „Junior Sport” obejmuje  trzy bloki:

  • blok I: zajęcia zawierające metodyczne podstawy upowszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki itp., jako ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, zwinność, gibkość i wytrzymałość.
  • blok II:  gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe, m.in.: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, unihokej.
  • blok III: sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi tradycjami oraz sporty sezonowe.

 (RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj