https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

MTB Cross Country

mtb cross country
MTB Walim oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu zapraszają na MTB Cross Country, który odbędzie się 10 kwietnia 2016 roku w Walimiu. Celem głównym tego amatorskiego wyścigu jest popularyzacja kolarstwa górskiego oraz zdrowego spędzania czasu wolnego, a także promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych regionu, w których odbywają się zawody oraz wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach. Trasa wyścigu wiodła będzie urokliwymi, pagórkowatymi, głównie leśnymi ścieżkami, a ich urozmaiceniem będą stosunkowo niebezpieczne zjazdy. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 600 954 954 oraz sport@walim.pl.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj