https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Sołtysi świętowali

11 marca – w Dzień Sołtysa, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak rozstrzygnął konkurs „Sołtys Roku 2015″. W zaszczytnym gronie ponad 90 sołtysów z województwa dolnośląskiego znalazł się sołtys Grząd Górnych w Gminie Czarny Bór – Eugeniusz Chudziak, który otrzymał wyróżnienie za zaangażowanie w sprawy społeczne, organizację inicjatyw związanych z aktywizacją mieszkańców, działalność na rzecz wsparcia kultury i miejscowego folkloru.
 
Wyróżnienie Eugeniusza Chudziaka to jest uhonorowaniem jego pracy na stanowisku sołtysa w kadencji 2011 – 2015, jak również wyboru na kolejną kadencję 2015 -2019. Tymczasem 11 marca, w Czarnym Borze, na zaproszenie wójta, spotkali się sołtysi 6 sołectw wraz z radami sołeckimi, żeby uczcić Dzień Sołtysa. Spotkanie rozpoczęli wójt Adam Górecki wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Czarny Bór Sylwestra Wawrzyniak, którzy podziękowali sołtysom i radom sołeckim za dotychczasowy wysiłek włożony w rozwój sołectwa i życzyli wszystkim zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków, przyjaznych relacji z mieszkańcami oraz licznych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Licznie przybyli reprezentanci otrzymali od gospodarza upominki, a czas umiliły wszystkim dzieci ze świetlic wiejskich w występie tanecznym oraz Zespól Radość z Witkowa występem wokalnym. Był też poczęstunek i czas na rozmowy o trudach i radościach pracy na rzecz społeczności wiejskich.
Także 11 marca w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach uczczono Dzień Sołtysa, chcąc podziękować sołtysom z dziewięciu sołectw Gminy Walim za ich zaangażowanie i pracę na rzecz społeczności lokalnej. Z tej okazji zaprezentowano program artystyczny, na który złożył się m.in. skecz kabaretowy pt. ,,Odwiedziny ojca”, quiz wiedzy o gminie dla sołtysów oraz piosenki w wykonaniu szkolnego chóru i koła gitarowego. Wszystkich sołtysów obdarowano ręcznie wykonanymi, drewnianymi wizytówkami oraz autorskimi wierszykami, stworzonymi indywidualnie dla każdego z sołtysów. Uwieńczeniem uroczystości był wspólny słodki poczęstunek, podczas którego degustowano przygotowany specjalnie na tę okazję okazały tort.
(RED)
 dzien soltysa walim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach uczczono Dzień Sołtysa.
dzien soltysa czarny bor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczestnicy Dnia Sołtysa w Czarnym Borze.

REKLAMA

Kliknij tutaj