https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rodzina 500 plus

Program „Rodzina 500 plus” wchodzi w życie 1 kwietnia 2016 r. Rodzice będą mogli składać wnioski o świadczenie wychowawcze. W każdym urzędzie wojewódzkim działa infolinia dotycząca programu, a gminy z Aglomeracji Wałbrzyskiej uruchomiają punkty informacyjne.
Rodzina 500 plus
 
 
 
 
 
 
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywali świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat.
500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegała egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.
O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem poczty oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r. Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500plus”. Infolinie – w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w urzędach wojewódzkich czynne są w godzinach pracy urzędów. Mogą z nich skorzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani świadczeniem. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora. Numer infolinii dla województwa dolnośląskiego – 71 340 60 11, 71 340 61 17; w resorcie rodziny infolinia działa pod numerem 22 529 06 68.
– Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice w pokoju nr 234 lub za pośrednictwem poczty oraz przez internet za pomocą: bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl – mówi Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.
– W naszej gminie świadczenia wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500+” będą prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze i tam też należy pobierać druki wniosku. Wypełnione wnioski można składać w OPS od 1 kwietnia br. Trzymiesięczny termin pozwoli uniknąć kolejek i pośpiechu, a także zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. Więcej informacji dotyczących programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – wyjaśnia Adam Górecki, wójt Gminy Czarny Bór.
Z kolei mieszkańcy Świebodzic, jak już informowaliśmy na naszych łamach, dowiedzą się więcej o rządowym programie Rodzina 500 + już 2 kwietnia, w sobotę, w godzinach 10.00-15.00 podczas dnia otwartego w ratuszu. Pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej, które zajmują się realizacją świadczeń, udzielą wszelkich informacji dotyczących warunków korzystania z programu. Będzie także można pobrać wniosek, wypełnić go i złożyć. Na stronie internetowej OPS www.ops.swiebodzice.pl została także uruchomiona specjalna zakładka 500+, w której są: druk formularza wniosku w wersji elektronicznej oraz akty prawne dotyczące programu. Informacji można także zasięgnąć telefonicznie, pod nr telefonu: 74 666 99 27, w dziale świadczeń rodzinnych.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj