https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Aktywny Dolny Śląsk

W Centrum Aktywnego Wypoczynku AQUA ZDRÓJ odbyły się konsultacje projektu pilotażowego regionalnego budżetu obywatelskiego pn. „Aktywny Dolny Śląsk – budżet sportowo-turystyczny”.
Logo_Budzet_Aktywny_Dolny_Slask-860x320
Konsultacje rozpoczęła prezentacja multimedialna, za pomocą której przedstawione zostały podstawowe założenia projektu. Następnie miała miejsce rozmowa z uczestnikami zainteresowanymi udziałem w projekcie.
W tym roku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu rozpoczyna pierwszą edycję pilotażowego programu budżetu sportowo-turystycznego „Aktywny Dolny Śląsk. Dzięki niemu Dolnoślązacy będą mogli realnie współuczestniczyć w podejmowaniu społecznych inicjatyw na rzecz regionu. To obywatelski projekt wydatkowania pieniędzy publicznych, wychodzący naprzeciw potrzebom partycypacji społecznej. Budżet sportowo-turystyczny ma na celu budowanie i rozwijanie tożsamości Dolnoślązaków poprzez aktywizację społeczeństwa obywatelskiego na poziomie regionu. To także rozwijanie współzawodnictwa w pozyskiwaniu środków publicznych.
Pilotażowy budżet będzie posiadał pulę 600 tysięcy złotych i dotyczył projektów „miękkich”, z zakresu upowszechniania sportu, turystyki i promowania walorów turystycznych regionu takich jak: imprezy turystyczne, lokalne zawody sportowe, zloty, rajdy, konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki, promocji regionu, promowania lokalnych produktów i atrakcji turystycznych, oraz np. publikacje wydawnictw o charakterze turystycznym (tj. przewodniki, foldery, katalogi, informatory etc.)
Budżet realizowany będzie dla całego województwa dolnośląskiego, w podziale na 5 okręgów:
1) jeleniogórskiego: obejmującego miasto Jelenia Góra oraz powiaty: jeleniogórski, kamienno-górski, lwówecki, lubański, zgorzelecki i bolesławiecki;
2) wałbrzyskiego: obejmującego miasto Wałbrzych oraz powiaty: wałbrzyski, kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki;
3) legnickiego: obejmującego miasto Legnica oraz powiaty: legnicki, głogowski, polkowicki, lubiński, złotoryjski i jaworski;
4) wrocławskiego: obejmującego powiat wrocławski (ziemski), średzki, wołowski, trzebnicki, górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński;
5) miasta Wrocław.
Po okresie konsultacji, nastąpi zgłaszanie projektów konkursowych (16 marca – 6 kwietnia br.). Po weryfikacji formalno-merytorycznej wniosków poddane zostaną one społecznemu głosowaniu (8-22 maja br.). Konkursy na realizację wyłonionych w głosowaniu zwycięskich projektów odbędą się między 5 czerwca a 18 lipca br. Realizacja projektów rozpocznie się 19 lipca i potrwa do końca 2016 roku.
Projekt Budżetu sportowo-turystycznego nadzoruje Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
(RED)

REKLAMA