https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Strażacy podsumowali miniony rok

24 lutego odbyła się odprawa roczna podsumowująca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w 2015 roku w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.
 
Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak rozpoczął spotkanie symboliczną minutą ciszy, by uczcić druha Jacka Nowakowskiego, który zmarł kilka dni temu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
– To wielka strata dla druhów OSP w Borównie, ale i dla szeregów całej braci strażackiej. Pamiętajmy o tych, którzy zawsze pierwsi stawali na alarm, gdy ich wzywano. Doceniajmy tych, którzy niosą nam pomoc w obliczu nieszczęść , które nas spotykają. I gdy trzeba, starajmy się ich wspomóc na miarę naszych możliwości. Tak po prostu. Po ludzku, ponieważ życie jest tylko jedno – strażaka również…
– W imieniu swoim oraz obecnego Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego mogę obiecać, że będziemy starali się wspierać wszelkie działania naszej straży, bowiem zapewnienie bezpieczeństwa, o którym tak szeroko wciąż mówimy, jest dla nas kwestią priorytetową. Ponadto mam nadzieję, że młodzi mężczyźni będą zasilali szeregi tej tak wyjątkowej braci. Powinniśmy umożliwić młodzieży z powiatu wałbrzyskiego kształcenie się w tym kierunku- powiedział obecny na odprawie Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura.
Komendant podsumował rok 2015 jako pracowity, ale i najlepszy z minionych. Na dzień 31.12.2015 r. służbę w wałbrzyskiej PSP pełniło 135 funkcjonariuszy. Grzegorz Kułak wskazał zdarzenia, w łącznej liczbie 2814, w których uczestniczyli strażacy, także wspierani przez strażaków ochotników. Był to rok dobry w zakresie pozyskanego sprzętu dla potrzeb wałbrzyskich strażaków. Oprócz działalności typowo ratowniczej, strażacy realizują ćwiczenia, szkolenia, pokazy oraz włączają się w imprezy organizowane na terenie miasta i powiatu. Tego typu przedsięwzięcia to również ważny element, związany z promowaniem pożarnictwa, doskonaleniem technik i rzemiosła ratowniczego. Na zakończenie Komendant Miejski PSP Grzegorz Kułak podziękował między innymi Staroście Wałbrzyskiemu Jackowi Cichurze za wsparcie jakie PSP w Wałbrzychu uzyskuje od powiatu i podkreślił, że jest to zdarzenie pionierskie w historii powiatu, że ta współpraca i wsparcie daje tak policzalne i realne skutki.
cichura kulak
 
 
 
 
 
 
 
Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura i komendant Grzegorz Kułak.

REKLAMA

Kliknij tutaj