https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kosztowny rozwód

Wałbrzyskie Wodociągi domagają się około 700 tys. zł od ZGKiM Mieroszów za użytkowanie nieruchomości i sieci wodno-kanalizacyjnej, której właściciele jest związek. – Aktualnie zostają podjęte działania w celu sprawdzenia dokumentów źródłowych i uregulowania spraw własnościowych – mówi burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński. Tymczasem Gmina Mieroszów musi oddać Wałbrzyskim Wodociągom około 1,3 mln. zł z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości za 2014 r. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika także, że mieroszowskie wodociągi nie mają pozwolenia wodno-prawnego na użytkowanie studni głębinowej w Golińsku.
 
– Wystawiliśmy mieroszowskiej spółce faktury za trzyletnie użytkowanie naszych nieruchomości i urządzeń wodno – kanalizacyjnych, które położone są na obszarze Gminy Mieroszów – wyjaśnia Marek Mielniczuk, prezes Wałbrzyskich Wodociągów. – Prezes ZGKiM odesłał dokumenty twierdząc, że umowa nie obowiązuje. Sprawę badają teraz nasi prawnicy. Jeśli okaże się, że było to użytkowanie bezumowne, to kwota do zapłaty może być jeszcze większa.
Sprawa jest pokłosiem wystąpienia Gminy Mieroszów z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.
– Faktury wystawione przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji dotyczą wzajemnych rozliczeń związanych z nieruchomościami i infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnej. Zasady przekazania majątku, rozliczeń oraz wzajemnych świadczeń miały być realizowane w oparciu o porozumienia i umowy, które były uzgodnione i miały być zrealizowane w roku 2011/2012. Nie zostało to jednak zrealizowane w tamtym okresie przez zainteresowane strony. Aktualnie będą prowadzone rozmowy, aby wyjaśnić  i uregulować wszelkie sprawy własnościowe i rozliczenia, wymaga to jednak odniesienia do archiwalnych dokumentów źródłowych – wyjaśnia Zbigniew Rybczyński, prezes ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o.
Wiele wskazuje, że ta sprawa zakończy się w sądzie. Kolejnym problemem dla Gminy Mieroszów jest konieczność zwrotu Wałbrzyskim Wodociągom około 1,3 mln. zł z tytułu podatku od nieruchomości za 2014 rok.
– Po analizie dokumentów okazało się, że Gmina Mieroszów nieprawidłowo naliczała nam podatek od nieruchomości. W 2015 roku spotkaliśmy się z burmistrzem Mieroszowa, by ustalić sposób rozwiązania tego problemu. Ale potem nic się w tej sprawie nie działo, złożyliśmy więc skargę na bezczynność burmistrza. Jej efektem była decyzja stwierdzająca około 1,3 mln, zł nadpłaty. Termin zwrotu pieniędzy upłynął z końcem stycznia, ale na nasze konto nic nie wpłynęło. Rozważamy teraz dalsze kroki – mówi Marek Mielniczuk.
Poprosiliśmy burmistrza Mieroszowa o informację na temat rozwiązania problemu spłaty tego zobowiązania, ale do chwili zamknięcia tego wydania nie otrzymaliśmy odpowiedzi. To samo dotyczy braku pozwolenia wodno-prawnego na użytkowanie studni głębinowej w Golińsku. Z dokumentów wynika, że studnia głębinowa nr V została wykonana na zlecenie Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na przełomie lat 80 i 90 XX wieku i służyła do zaopatrywania w wodę mieszkańców Mieroszowa. Po wystąpieniu Gminy Mieroszów z WZWiK, zostały jej przekazane ujęcia wody w Mieroszowie i Golińsku oraz oczyszczalnie ścieków w Golińsku i Sokołowsku. Pozwolenie wodno-prawne na pobór wody zostało wydane przez Urząd Wojewódzki w Wałbrzychu do 31 grudnia 2010 roku, ale – zgodnie z obowiązującym prawem wodnym – ważność ustalonej strefy ochrony bezpośredniej tego ujęcia wody, była ważna do 31 grudnia 2012 roku. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że teraz pobór wody ze studni głębinowej nr V w Golińsku odbywa się bez pozwolenia wodno – prawnego. Do uzyskania takiego pozwolenia niezbędna jest zgoda właściciela działki, na której znajduje się ujęcie wody. Tymczasem działka ze studnią w Golińsku została sprzedana osobie fizycznej, która przebywa za granicą, a przedstawiciele gminy nie mogą się z nią skontaktować…
Robert Radczak
stacja wodociagowa nowe siodlo
 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina Mieroszów musi oddać Wałbrzyskim Wodociągom 1,3 mln. zł nadpłaconego podatku od nieruchomości.

REKLAMA

Kliknij tutaj