https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowy ciąg pieszo-rowerowy

ciag
 
 
 
 
 
 
Jedlina-Zdrój otrzymała pisemne potwierdzenie z Dolnośląskiej Służby Drógi Kolei we Wrocławiu o pozytywnym zakwalifikowaniu i przyjęciu do realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Jedlinie-Zdroju. – Prace obejmą przebudowę chodnika łączącego Glinicę (od ulicy Reymonta) z centrum miasta (do ulicy Narutowicza). Planowana jest wymiana całej nawierzchni oraz wydzielenie pasa dla rowerów – mówi Leszek Orpel, burmistrz Jedliny – Zdroju.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj