https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Auto i patrole

85 tys. zł – tyle z budżetu gminy otrzyma Komisariat Policji w Świebodzicach na zakup nowego samochodu. Dodatkowo 10 tys. zł samorząd, jak co roku, przeznaczy na dodatkowe patrole piesze.
Uchwała w tej sprawie została jednogłośnie podjęta 23 lutego podczas sesji Rady Miejskiej Świebodzic. Samorząd miejski od wielu lat systematycznie wspiera miejscową jednostkę policji, przekazując środki na nowy sprzęt – m. in. w 2009 roku gmina przekazała 15.000 zł a modernizację dyżurki, a w 2010 kwotę 11 tys. zł na zakup laptopów dla dzielnicowych. Od 2010 roku dofinansowywane są patrole ponadnormatywne – średnio jest to kwota 15.000 zł rocznie.
(RED)
swiebodzice herb

REKLAMA

Kliknij tutaj