https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zasłużony boguszowianin

Jan Szymaniak odebrał z rąk burmistrza Boguszowa Gorc Waldemara Kujawy statuetkę „Zasłużony dla Miasta Boguszowa – Gorc”. Z wnioskiem o nadanie tego zaszczytnego tytułu wystąpił Klub Narciarstwa Alpejskiego „Dzikowiec”, powołany przez Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie.
 
Po zasięgnięciu opinii kapituły Rada Miejska Boguszowa Gorc, w uznaniu za działalność na rzecz gminy Boguszów-Gorce oraz jej mieszkańców, a w szczególności za wieloletnie zaangażowanie w rozwój sportu, w tym niekwestionowany wkład w upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży narciarstwa klasycznego i biathlonu, jak też 40-letnią działalność trenerską, uwieńczoną sukcesami wielu wychowanków, podjęła 21 grudnia 2015 r. uchwałę w sprawie nadania Janowi Szymaniakowi tytułu „Zasłużonego”. Jan Szymaniak to wieloletni nauczyciel, wychowawca i trener narciarstwa biegowego. To zasłużony działacz sportu szkolnego na terenie Dolnego Śląska. W latach 1971 – 2001 pracował w Szkole Podstawowej Nr 6 w Boguszowie-Gorcach jako nauczyciel wychowania fizycznego. Pod koniec lat 70-tych w szkole rozpoczął działalność Szkolny Klub Sportowy, którego motorem działania był właśnie Jan Szymaniak. Równolegle do pracy dydaktycznej w szkole, pracował jako trener narciarstwa klasycznego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Atri, działającego przy Szkolnym Związku Sportowym w Wałbrzychu (1975-1995). W 1995 r. współtworzył Uczniowski Klub Sportowy – Klub Sportów Górskich, w którym działa do dziś, pełniąc funkcję prezesa. W 2003 r. był założycielem Uczniowskiego Klubu Sportowego Dzikowiec przy ówczesnym LO w Boguszowie-Gorcach. Jako delegat uczestniczy też w pracach Szkolnego Związku Sportowego Dolny Śląsk we Wrocławiu – prowadząc działania na rzecz dzieci, młodzieży, sportu i narciarstwa. Od lat jest koordynatorem Szkolnego Związku Sportowego Dolny Śląsk w powiecie wałbrzyskim. Jan Szymaniak przyczynił się do organizacji wielu imprez i zawodów jak np. Powiatowa Liga Narciarska, Igrzyska Województwa w Narciarstwie Biegowym, Finał Ligii Przełajów. Był pomysłodawcą i organizatorem Mistrzostw o Puchar Dzikowca w Narciarstwie Biegowym z liczbą ponad 300 uczestników. W latach 80-tych Jan Szymaniak wspólnie z innymi trenerami (J. Pawlik, R. Gratzke) rozwijał także biathlon w regionie wałbrzyskim i szkolił młodych sportowców do sekcji biegowej i biathlonowej. Wynikiem tej współpracy była liczna grupa młodych biathlonistów odnosząca sukcesy w zawodach krajowych oraz międzynarodowych. Dzisiaj, jako emeryt nadal angażuje się w działalność sportową na terenie gminy Boguszów-Gorce.
(RED)
dabrowska kujawa szymaniak
Od lewej: przewodnicząca rady miejskiej Sylwia Dąbrowska, burmistrz Waldemar Kujawa i Jan Szymaniak.

REKLAMA

Kliknij tutaj