https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Laureaci Funduszu Toyoty 2016

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyła się uroczysta prezentacja laureatów VI edycji konkursu Funduszu Toyoty. Do tegorocznej, szóstej już edycji konkursu grantowego, przystąpiło 16 organizacji non-profit, w tym szkoły, kluby sportowe oraz stowarzyszenia. Przez cały październik i listopad przygotowywały one projekty wraz ze studentami architektury krajobrazu PWSZ w Wałbrzychu. Wspólnie stworzyli koncepcję zagospodarowania przestrzeni.
fundusz toyoty 2016
 
 
 
 
 
 
Podobnie jak w ubiegłym roku, priorytetami konkursu były ekologia oraz promocja zdrowego trybu życia i rekreacja, zakładające trwałą zmianę otoczenia. Komisja złożona z przedstawicieli fabryki Toyoty w Wałbrzychu, PWSZ, Fundacji Edukacji Europejskiej (operatora funduszu) oraz plastyka miejskiego w Wałbrzychu wybrała pięć najlepszych pomysłów do dofinansowania. Oryginalne i pomysłowe – na takie właśnie projekty zgodnie z mottem „dobre pomysły zmieniają nasz świat” głosowała komisja konkursowa Funduszu Toyoty 2016.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 5 laureatów konkursu, którzy otrzymali symboliczne czeki oraz zaprezentowali założenia swoich projektów. W ich realizację będzie zaangażowanych w sumie 26 firm oraz 16 organizacji pozarządowych. Pomoc w przygotowaniach zadeklarowało również 66 wolontariuszy z Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu. Na początku uroczystości wystąpili: Dariusz Mikołajczak – wiceprezes Toyota Motor Manufacturing Poland, podkreślając wagę wspólnych projektów na rzecz rozwoju lokalnej społeczności naszego regionu oraz dr Alicja Maciejko, zastępca Dyrektora Instytutu Przyrodniczo- -Technicznego PWSZ, która podkreśliła, że „działania przy projekcie Fundusz Toyoty to wyjątkowe doświadczenie w pracy akademickiej. Tworząc inicjatywy, studenci mogą pracować nad projektami, które zostaną zrealizowane. Muszą na etapie wdrożenia przewidzieć problemy, proponować rozwiązania, stworzyć kosztorys. Nie ogranicza się tu kreatywnego i innowacyjnego podejścia”.
Na zakończeniu uroczystości Grzegorz Kruszyński – wiceprezes Fundacji Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu – podziękował wszystkim organizacjom za trud włożony w opracowanie projektów i zauważył, że po 6 latach działalności Funduszu Toyoty, w wielu miejscach Wałbrzycha i wszystkich gmin w powiecie wałbrzyskim znajdują się już interesujące miejsca do rekreacji, edukacji ekologicznej itp. sfinansowane ze środków TMMP, ale też z wkładu własnego organizacji wnioskujących i ich partnerów.
Projekty będą realizowane w okresie od stycznia do czerwca 2016 r., natomiast uroczystości związane z inauguracją powstających obiektów zaplanowano na czerwiec bieżącego roku.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj