https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Urzędnik z zarzutami

Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu postawiła zarzuty jednemu z urzędników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie w sprawie dotyczącej fałszowania dokumentów. Śledczy, ze względu na prowadzone wciąż postępowanie, odmówili jakichkolwiek informacji na temat tożsamości podejrzanego. Gdyby chodziło o urzędującego burmistrza, to może mu grozić nie tylko kara grzywny lub ograniczenia wolności, ale także utrata mandatu.
 
O sprawie pisaliśmy w artykule „Sprawdzają, czy podrabiali dokumenty” (Tygodnik DB 2010 nr 33/256 z 27 sierpnia 2015 roku). Przypomnijmy: 25 czerwca 2015 roku do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. Złożyła je ówczesna kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego w Mieroszowie, która podejrzewała, że sfałszowany został zakres czynności osoby zatrudnionej na stanowisku zastępcy kierownica mieroszowskiego USC. Urzędnicy – według byłej już kierowniczki USC – mieli się posłużyć tym sfałszowanym dokumentem w postępowaniu sądowym prowadzonym przez V Wydział Pracy Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Na podstawie tego zawiadomienia, policjanci z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu 21 lipca 2015 roku wszczęli dochodzenie. W tej sprawie zostało już przesłuchanych kilka osób z mieroszowskiego magistratu.
– Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu za sygn. 2 Ds 1311/15 prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie w kierunku art. 270 § 1 kk (podrobienie dokumentu w celu użycia za autentyczny). W ocenie prokuratora prowadzącego postępowanie na obecnym etapie, z uwagi na dobro śledztwa, brak możliwości udzielenia bardziej szczegółowych informacji – powiedziała nam wtedy Ewa Ścierzyńska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.
Po kilku miesiącach badania tej sprawy są już pierwsze efekty działań śledczych.
– (…) W toku postępowania 2 Ds 1311/15Sp(c) wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów jednemu z funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Zarzuty dotyczyły czynów z art. 271 par. 2 Kodeksu karnego. Z uwagi na charakter czynów oraz wykonywane obecnie dalsze czynności procesowe dobro śledztwa wymaga, na chwilę obecną, nie ujawniania tożsamości podejrzanego – poinformował naszą redakcję Marcin Witkowski, zastępca Prokuratora Rejonowego w Wałbrzychu.
Zarzuty z artykułu 271 paragraf 2 Kodeksu karnego dotyczą fałszerstwa dokumentów: funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności. Z naszych ustaleń wynika, że prokurator zakwalifikował czyn jako sprawę mniejszej wagi. Gdyby ta sprawa dotyczyła urzędującego burmistrza Mieroszowa to – według ustawy o bezpośrednim wyborze wójta oraz w opinii prawników – prawomocny wyrok w tym zakresie lub warunkowe umorzenie skutkować musi wygaśnięciem mandatu burmistrza.
Robert Radczak
mieroszow kamienice
 
 
 
 
 
 
 
 
Prokuratura postawiła zarzuty jednemu z urzędników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie w sprawie dotyczącej fałszowania dokumentów.

REKLAMA

Kliknij tutaj