https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Równi na rynku pracy

14 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe dzięki ukończeniu projektu „Równi na rynku pracy – YEI”, który był współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Gwarancji dla Młodzieży, a realizowany przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Świebodzicach. Projekt skierowany był do młodzieży 18-25 lat, niepracującej, o niskich kwalifikacjach zawodowych lub kwalifikacjach niedostosowanych do potrzeb aktualnego rynku pracy, które wymagają wsparcia z zakresu  poruszania się po rynku pracy.
 
Każdy z uczestników otrzymał  pełną ofertę wsparcia, obejmującą wszystkie formy pomocy, które zostały zidentyfikowane u danej osoby jako niezbędne w celu poprawy jej sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. W ramach interwencji beneficjenci skorzystali z takich form wsparcia jak: doradztwo zawodowe, wsparcie psychologa, prawnika, brali udział w kursie języka angielskiego, kursie prawa jazdy kat. B, podstawowym kursie komputerowym, kursie komputerowym ECDL oraz szkoleniu zawodowym. Każdy uczestnik, po zakończonym kursie zawodowym, skierowany został na 6 -miesięczny staż zawodowy u lokalnych pracodawców (staż wraz ze stypendium dla uczestnika i dodatkiem do wynagrodzenia dla opiekuna stażu z zakładu pracy). Jeną z form wsparcia zatrudnienia była także jednorazowa premia dla pracodawcy za utrzymanie w zatrudnieniu uczestnika po stażu na kolejne 6 miesięcy na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin. 5 uczestników projektu ma możliwość kontynuowania zatrudnienia u tych samych pracodawców, a 5 znalazło zatrudnienie po zakończonym stażu u innych pracodawców.
– Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Świebodzicach przygotowuje się do realizacji kolejnych projektów skierowanych do młodzieży bezrobotnej. Osoby zainteresowane zapraszamy do MCK lub prosimy o kontakt telefoniczny. Swoją ofertę kierujemy również do uczniów przygotowujących się do planowania swojej kariery zawodowej jaki i dla wszystkich osób potrzepujących pomocy w napisaniu profesjonalnego CV i przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej. Zapraszamy wszystkich do skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego. Przypominam, że MCK będzie działało pod nowym adresem: ul. Piłsudskiego 28 (przy Gimnazjum nr 1 w Świebodzicach), tel. 74 664 76 55 – wyjaśnia Anna Stochaj, doradca zawodowy w MCK Świebodzice.
(RED)
Rowni na rynku pracy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe dzięki ukończeniu projektu „Równi na rynku pracy – YEI”.

REKLAMA

Kliknij tutaj