https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Złote Godło dla Wodociągów

Na forum ogólnopolskim doceniono jakość usług świadczonych przez Wodociągi Wałbrzych. Przedsiębiorstwo zostało głównym laureatem prestiżowej nagrody Złote Godło Najwyższa Jakość Quality International 2015 w kategorii QI SERVICES – usługi najwyższej jakości w ogólnopolskim programie przeprowadzanym pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – Jesteśmy zaszczyceni tak ogromnym wyróżnieniem, jakim jest ta ogólnopolska nagroda. Jej otrzymanie motywuje nas do jeszcze cięższej i solidniejszej pracy, by jakość naszych usług nigdy nie uległa pogorszeniu – komentuje Prezes Zarządu Wodociągów, p. Marek Mielniczuk.
Kapituła przyznała Wałbrzyskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji wysoką ocenę (w kategorii QI Services/podmioty 101-500 prac.) i nagrodziła działania związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach działalności Wodociągów Wałbrzych, zwłaszcza w zakresie oferowanych usług, będących przedmiotem konkursowego zgłoszenia.
28 września, podczas trwającego w Warszawie Europejskiego Forum Jakości, odbyła się Gala Finałowa, w trakcie której Pan Zygmunt Haudek, prokurent Spółki, odebrał Złote Godło z rąk Organizatorów.
Marzena Zagrodna
zlote godlo wodociagi

REKLAMA

Kliknij tutaj