https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

60 lat wałbrzyskiej czwórki

W roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół nr 4 w Wałbrzychu obchodzi jubileusz 60–lecia swojej działalności. Przez 60 lat szkoła kształciła i wychowywała wielu młodych ludzi, którzy z szacunkiem i sentymentem wracają do wspomnień z nią związanych.
 
Jakie były jej początki? 1 września 1955 roku w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na Białym Kamieniu przy ulicy Lenina 50 (obecnie Andersa) powstało IV Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu. Przy czteroletnim liceum działała także siedmioklasowa szkoła podstawowa. Swoim zasięgiem nowa szkoła obejmowała młodzież z pięciu szkół Białego Kamienia, trzech szkół Szczawna Zdroju i po jednej z Lubomina, Strugi i Starych Bogaczowic. Pierwszym dyrektorem nowopowstałej szkoły został Eugeniusz Fałecki, który przewodził 9-osobowym gronem pedagogicznym, które tworzyli: mgr Danuta Dudzińska (w – f), mgr Eugeniusz Fałecki (historia), mgr Jarosław Haak (język polski), mgr Anna Stążka (geografia), mgr Marian Styrna (matematyka), Zofia Podkowa (język rosyjski), Maria Wojtowicz (nauczyciel szkoły podstawowej), Halina Pszczółkowska (nauczyciel szkoły podstawowej). Po roku istnienia szkoły stanowisko dyrektora objęła mgr Jadwiga Jarosz, która przez 5 następnych lat tworzyła podwaliny funkcjonowania nowej placówki. W roku 1957/58 (w czasie wakacji) siedziba szkoły została przeniesiona do budynku przy ulicy 22 Lipca 73 (obecnie 11 Listopada). Nowa placówka posiadała 16 sal wykładowych, w tym pracownie biologiczną, chemiczną i fizyczną, bibliotekę, boisko szkolne i salę gimnastyczną. Uczniowie nosili mundurki, tarcze, a wyróżniający się w nauce odznaki wzorowego ucznia. Dziewczętom zakazano noszenia pierścionków czy fantazyjnych fryzur. Rok szkolny podzielony był na 4 semestry (do 1973 roku), a rozdawanie świadectw odbywało się w soboty.
Przełomem w życiu szkoły był rok szkolny 1975 /76. Wtedy to wprowadzono dodatkowe godziny wychowania fizycznego, co zaowocowało utworzeniem klasy z poszerzonym programem sportowym (7 godzin w –fu tygodniowo i zajęcia na basenie). Szkoła zaczęła odtąd odnosić sukcesy sportowe na szczeblu miasta, województwa i kraju. Zaczęto mówić o liceum „szkoła sportowa”, choć takiego prawnego statusu nie posiadała. W 1978 roku (ponownie  podczas wakacji) siedziba szkoły została przeniesiona do budynku przy ulicy dra Sokołowskiego 75, w którym funkcjonuje do dziś. Wówczas nie było jednak przy szkole ani basenu, ani sali gimnastycznej, a uczniowie przez 3 lata korzystali ze sportowych pomieszczeń innych szkół z Piaskowej Góry. Od roku 1988/89 do sierpnia 2000 w murach „czwórki” zaczęła funkcjonować Szkoła Podstawowa nr 34 o profilu sportowym (przyjmowała uczniów uzdolnionych sportowo od klasy VI szkoły podstawowej). Jej miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum Sportowe nr 11. W roku szkolnym 2008/2009 przyłączono do szkoły V Liceum Ogólnokształcące i tak powstał Zespół Szkół nr 4, w skład którego wchodzą: Publiczne Gimnazjum Sportowe nr 11, Liceum Sportowe, IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi. 31 marca 2012 wszystkim szkołom zespołu zostało nadane imię Janusza Kusocińskiego.
– O szkole i jej uczniach, nauczycielach, absolwentach można by wiele pisać. Najlepiej jednak powrócić na chwilę w jej mury 17 października 2015 roku i zobaczyć nowy basen, zmienione albo te same sale lekcyjne, korytarze szkolne, które wiele widziały. Będzie okazja do spotkań z nauczycielami, kolegami, sympatiami ze szkolnej ławy. Dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie i rodzice serdecznie zapraszają wszystkich, którym „czwórka” jest bliska, do siedziby szkoły na wspólne świętowanie 60-lecia. Szczegóły na stronie szkoły: http://www.zs4.walbrzych.pl/ lub na facebooku : https://www.facebook.com/zs4walbrzych – zachęcają organizatorzy jubileuszu 60-lecia Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu.
(RED)
 IV LO
 
 
 
 
 
Zespół Szkół nr 4 w Wałbrzychu obchodzi jubileusz 60–lecia swojej działalności.

REKLAMA

Kliknij tutaj