https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Czekają na wnioski

– W związku z pojawieniem się w 9 raporcie z monitoringu suszy rolniczej, prowadzonego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zagrożenia wystąpienia suszy dla ziemniaka, krzewów owocowych i roślin strączkowych na terenie gminy Mieroszów oraz roślin strączkowych na terenie miasta Mieroszów proszę osoby poszkodowane o składanie w trybie pilnym do Urzędu Miejskiego w Mieroszowie wniosków o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez suszę wraz z oświadczeniami dotyczącymi prowadzenia w gospodarstwach produkcji roślinnej bądź zwierzęcej (stanowiącymi załączniki do niniejszych wniosków − w dwóch egzemplarzach). Wnioski wraz z oświadczeniami dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – informuje burmistrz Marcin Raczyński.
(RED)
 
herb mieroszowa

REKLAMA

Kliknij tutaj