https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Udana interwencja kontrkandydata

Po ujawnieniu przez Mariusza Liczbińskiego, że reklamowana na bezpłatnych busach w gminie Mieroszów domena gorysuche.pl jest zarejestrowana na nieistniejącą firmę urzędującego burmistrza Mieroszowa, Marcin Raczyński poinformował nas, że domena jest już własnością gminy Mieroszów. Na pozostałe pytania, dotyczące zwolnień pracowników mieroszowskiego magistratu oraz spraw toczących się w sądzie pracy, nie dostaliśmy odpowiedzi.
 
We wtorek rano (8 września) skierowaliśmy za pośrednictwem poczty elektronicznej 6 pytań do burmistrza Mieroszowa Marcina Raczyńskiego:
1. Ile osób zostało zwolnionych z Urzędu Miejskiego w Mieroszowie od momentu objęcia przez Pana urzędu burmistrza?
2. Ile spraw toczyło się i toczy w sądzie pracy z udziałem pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie od objęcia przez Pana urzędu burmistrza?
3. Czy były zawierane ugody z pracownikami, którzy kierowali sprawy do sądu pracy?
4. Czy były wyroki sądu zmieniające decyzje burmistrza Mieroszowa w sprawach pracowniczych (zwolnienia, nagany itp.)?
5. Jaka jest łączna kwota z tytułu ugod oraz wyroków sądu pracy?
6. Kto jest właścicielem domeny gorysuche.pl, promowanej na busie kursującym po Gminie Mieroszów.
Odpowiedź dostaliśmy od Wojciecha Karczewskiego, asystenta burmistrza Mieroszowa:
– W odpowiedzi na Pańskie pytanie przekazuję stanowisko Burmistrza Mieroszowa Marcina Raczyńskiego: Pyt. 1-5. Proszę o zapytanie w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198), tj. z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 782). Pyt. 6. Właścicielem domeny gorysuche.pl jest Gmina Mieroszów – napisał urzędnik.
Sprawę domeny gorysuche.pl wykrył mieszkaniec Mieroszowa Mariusz Liczbiński, który był kontrkandydatem Marcina Raczyńskiego w ubiegłorocznych wyborach samorządowych. W liście otwartym, skierowanym do naszej redakcji oraz do portalu twojmieroszow.pl napisał:
– Logika wskazywałaby, że owa domena, która jest reklamowana za pieniądze mieroszowskich podatników jest własnością gminy. Otóż po sprawdzeniu okazało się, że tak nie jest. Właścicielem domeny jest firma Usługi informatyczne INFOSIGNUS, ul. Okulickiego 4a/9, 55-100 Trzebnica. Można to sprawdzić pod następującym linkiem: http://www.dns.pl/cgi-bin/whois.pl wpisując nazwę domeny gorysuche.pl oraz hasło. Jest to nieistniejąca firma Burmistrza Marcina Raczyńskiego – napisał Mariusz Liczbiński.
Zdecydowanie ciekawiej wygląda sprawa odpowiedzi na pozostałych 5 pytań, od czego – póki co – burmistrz Marcin Raczyński uchylił się, zasłaniając się ustawą o dostępie do informacji publicznej. Na pewno skorzystamy z tej ścieżki. Jednocześnie przypominamy burmistrzowi Raczyńskiemu, który jeszcze do końca listopada 2014 roku był dziennikarzem oraz wydawcą gazety i portalu internetowego artykuł 6 punkt 4 „Prawa prasowego”: nie wolno utrudniać prasie zbierania materiałów krytycznych ani w inny sposób tłumić krytyki.
Robert Radczak
 bus
 
 
 
 
 
 
 – Właścicielem domeny gorysuche.pl jest Gmina Mieroszów – zapewnił nas burmistrz Mieroszowa.

REKLAMA