https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nocny Turniej Piłki Nożnej

nocny turniej gluszyca
4 lipca 2015 o godz.17.00 odbędzie się Nocny Turniej Piłki Nożnej o puchar burmistrza Głuszycy Romana Głoda. Zgłoszenia drużyn (od 7 do 10 osób w wieku powyżej 18 lat) przyjmują  pracownicy CK-MBP do 30 czerwca br. pod numerem telefonu 74 84 56 334. Opłata wpisowa wynosi 10 zł od osoby. Ilość drużyn jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty