https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Sara dziękuje za pomoc

Sara, dla której Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy przeprowadziło w dniach 1 lutego – 31 maja br. zbiórkę publiczną nr 2015/279/OR, dziękuje wszystkim osobom za finansowe i rzeczowe wsparcie. Dzięki zrozumieniu i otwartości serca udało się zebrać kwotę w wysokości 9387,45 zł.
 
Przypomnijmy: Sara ma 25 lat, jest osobą niepełnosprawną, od 2008 roku ma problemy z przemieszczaniem się, od kilku lat w ogóle nie chodzi, cierpi m. in. na niedowład kończyn. Choroba, której towarzyszy nieustanny ból,  polega na postępującym zwiotczeniu mięśni. Kobieta zdana jest na całodobową opiekę rodziców, mających problemy z własnym zdrowiem. Życie Sary ograniczają bariery architektoniczne, rodziców nie stać na rehabilitację córki. Największym problemem dla opiekunów jest wyjście z Sarą na spacer i pokonanie stromych schodów.
W trakcie zbiórki, zorganizowanej na rzecz Sary przez Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy, odbyły się dwie imprezy charytatywne: koncert kolęd (1.02.2015) i maraton zumby (9.05.2015). Zbiórka do puszek była także prowadzona podczas Głuszyckiego Święta Wypieków (3 maja br.). Wówczas wsparli akcję przedstawiciele Stowarzyszenia Sudety Offroad oraz głuszycka firma Suhorovsky Design, wystawiając swoje auta. W wielu miejscach na terenie gminy były rozstawione skarbony stacjonarne, do których mieszkańcy i osoby przebywające w Głuszycy wrzucały pieniądze.
– Za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki i imprez towarzyszących dziękujemy burmistrzowi Głuszycy Romanowi Głodowi, głuszyckim szkołom wraz z uczniami i nauczycielami, głuszyckim właścicielom sklepów i aptek, punktów gastronomicznych oraz Centrum Kultury-MBP, gdzie zebrano takie dary rzeczowe jak pościel, prześcieradło, poduszka, kołdra, ręczniki, poszewki i ubrania. Dary te zostaną przekazane Sarze – wyjaśniają organizatorzy akcji. – Celem zbiórki przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy jest pokrycie kosztów: leczenia i rehabilitacji, turnusu rehabilitacyjnego, środków higienicznych, sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i medycznego oraz pokrycie kosztów remontu, wyposażenia i adaptacji mieszkania do potrzeb niepełnosprawnej Sary. Pieniądze zostały wpłacone na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszycy i będą rozdysponowane zgodnie z wyżej wymienionym celem. Sprawozdanie z zebranych i rozdysponowanych środków będzie również dostępne do publicznej wiadomości na stronie zbiorki.gov.pl. Na konto stowarzyszenia wpłynęła także w ostatnim czasie dodatkowo kwota 270 zł. Pieniądze dla Sary w dalszym ciągu będzie można wpłacać za pośrednictwem konta, które użycza Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy (nr rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK o/1 Głuszyca: 73 1090 2314 0000 0001 1778 7084 z dopiskiem „Pomoc dla Sary”). W imieniu Sary i jej rodziców serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom!
(RED)
sara gluszyca
– Dziękuję wszystkim za pomoc – mówi Sara.

REKLAMA

Kliknij tutaj