https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Honorowi obywatele

W Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju odbyła się uroczystość z okazji 25 Samorządu Terytorialnego. Najważniejszym punktem było nadanie zasłużonym mieszkańcom tytułu Honorowego Obywatela Szczawna-Zdroju.
 
Zaproszonych gości przywitał burmistrz miasta Marek Fedoruk oraz przewodnicząca rady miejskiej Marzena Sobczyk. W jubileuszowym wystąpieniu burmistrz przypomniał historię powstania samorządu oraz podziękował wszystkim, którzy wnieśli wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego i samorządności w Szczawnie-Zdroju. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, wójt Starych Bogaczowic Mirosław Lech, zastępca wójta Czarnego Boru Renata Chruszcz, starosta wałbrzyski Jacek Cichura, prezes zarządu DARR S.A. Sławomir Hunek, były proboszcz szczawieńskiej parafii ks. infułat Józef Strugarek, pierwszy burmistrz Szczawna-Zdroju Emil Barciński, przedstawiciele placówek oświatowych i kulturalnych Szczawna-Zdroju i oczywiście radni wszystkich kadencji oraz pracownicy samorządowi – byli, jak i obecni. Po przywitaniu zaproszonych gości odbyła się prezentacja multimedialna będąca retrospekcją minionych 25-pięciu lat samorządu. Zaprezentowano w niej ludzi, miejsca i zdarzenia oraz zmiany, jakie dokonały się w tym czasie.
Bardzo podniosłą częścią obchodów było wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Szczawna-Zdroju. Tym zaszczytnym mianem zostali wyróżnieni: Teresa Karmińska – inicjatorka powstania i wieloletnia prezes Klubu Seniora „Ostoja”; Mirosława Korczyńska – lekarz medycyny, wieloletni pracownik Uzdrowiska – pracowała m.in. jako dyrektor, z-ca dyrektora ds. lecznictwa uzdrowiskowego; Eufrozyna Piątek – dr inżynier, pracowała dziesięć lat jako wykładowca na Politechnice Śląskiej, wieloletnia mieszkanka Szczawna-Zdroju (1977 – 2006). Autorka ponad 120 publikacji samodzielnych i we współpracy z mężem Zygfrydem, współautorka monografii „Szczawno-Zdrój. Historia miasta i uzdrowiska”; Urszula Stefanow – mieszkanka Szczawna od 1954 r., przewodniczka PTTK, propagująca piękno Szczawna i okolic oraz Emil Barciński – pierwszy burmistrz Szczawna -Zdroju po transformacji ustrojowej. Funkcję tą sprawował przez dwie kadencje. Był też Radnym Rady Powiatu Wałbrzyskiego w latach 1998-2002. Honorowi Obywatele Szczawna-Zdroju, oprócz gratulacji, otrzymali z rąk burmistrza miasta i przewodniczącej rady okolicznościowe odznaki z herbem miasta, listy gratulacyjne oraz kwiaty. Bardzo miłym akcentem tej części uroczystości były gratulacje złożone przez pierwszego Honorowego Obywatela Szczawna-Zdroju – ks. infułata Józefa Strugarka. Następnie odbyło się wręczanie listów gratulacyjnych i odznak z herbem miasta wszystkim, którzy wnieśli wkład w rozwój samorządności lokalnej. Uhonorowano nimi radnych wszystkich kadencji oraz byłych i obecnych pracowników samorządowych. Zakończeniem uroczystości był występ artystyczny japońskiej pianistki Atsuko Seta w recitalu fortepianowym z utworami Fryderyka Chopina. Oficjalna część uroczystości zakończyła się wspólnym zdjęciem upamiętniającym ludzi, którzy zapisali się przez 25 lat na kartach historii szczawieńskiego samorządu. Po części oficjalnej goście w wyśmienitym nastroju udali się na poczęstunek, który kończył obchody 25 lat Samorządu Terytorialnego w Szczawnie-Zdroju.
(RED)
 25 lat SAM 6
Burmistrz Marek Fedoruk zasłużonym mieszkańcom wręczył tytuł Honorowego Obywatela Szczawna-Zdroju.

REKLAMA

Kliknij tutaj