https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Walim wyprzedzi Europę

– Po zakończeniu realizacji projektu, gmina Walim będzie miała wyższy wskaźnik dostępu do szybkiego internetu nawet od czołowych państw Unii Europejskiej – powiedział Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji podczas wizyty w Walimiu.
SONY DSC
Szef resortu uczestniczył w uroczystym podpisaniu umowy pomiędzy gminą Walim, a wykonawcą projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim”. Umowa dotyczy zaprojektowania i budowy infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie beneficjentów.
– Dzięki dofinansowaniu z  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (8. Oś Priorytetowa-Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion), w wysokości 6 155 686,00 zł, około 95 % obszaru gminy zostanie pokryte siecią umożliwiającą dostęp  do internetu za pomocą łącza WiFi. Dzięki temu wszyscy mieszkańcy oraz turyści będą mogli bezpłatnie korzystać z sieci globalnej. Ponadto zakupionych zostanie blisko 400 zestawów komputerowych, które zostaną przekazane do gminnych instytucji kulturalnych i oświatowych – w ilości 90 sztuk – oraz mieszkańcom gminy Walim – w ilości 300 sztuk – wytypowanym na podstawie opracowanego regulaminu. W szczególności zostaną one przekazane zdolnym uczniom, osobom spełniającym kryteria dochodowe, osobom niepełnosprawnym oraz osobom w wieku 50 plus. To skuteczny element walki z tzw. wykluczeniem cyfrowym. Realizacja projektu przewidziana jest na okres 5 lat. Obejmuje nie tylko stworzenie systemu dostępu do internetu, ale również późniejszą modernizację zestawów komputerowych – wyjaśnia Adam Hausman, wójt gminy Walim.
Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest do 31 grudnia 2015 roku.
– Gmina Walim wyprzedziła inne gminy w Polsce, realizując projekt w takiej technologii, na tak szeroką skalę – podkreślił minister Andrzej Halicki, który z włodarzami gminy Walim oraz posłanką na Sejm Izabelą Katarzyną Mrzygłocką odwiedził Rzeczkę, by osobiście obejrzeć drogę powiatową nr 3356 D, wiodącą z Rzeczki do Walimia. Jej przebudowa na odcinku 3,815 km zostanie dofinansowana – w ramach rezerwy celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków mających znamiona klęski żywiołowej – promesą Ministra Administracji i Cyfryzacji w wysokości 3,4 mln. zł. Środki te otrzymał powiat wałbrzyski i to on będzie realizował to zadanie. Na zakończenie pobytu w gminie Walim minister zwiedził Sztolnie Walimskie.
(RED)

REKLAMA

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close