https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Obwodnice coraz bliżej

Do końca 2015 roku mają zostać zabezpieczone pieniądze na budowę obwodnicy Wałbrzycha. Druga w kolejności jest budowa obwodnicy Świdnicy – takie są wnioski ze spotkania samorządowców i parlamentarzystów z pełnomocnikiem rządu ds. zarządzania infrastrukturą drogową.
remont dk 35
Zbigniew Rynasiewicz – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i pełnomocnik rządu ds. zarządzania infrastrukturą drogową spotkał się we Wrocławiu z marszałekiem województwa Cezarym Przybylskim, posłami na Sejm RP: Moniką Wielichowska, Ewą Drozd, Robertem Jagłą oraz prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem. Rozmowy dotyczyły przyszłości drogowych inwestycji na Dolnym Śląsku.
Zarówno wiceminister Zbigniew Rynasiewicz jak i Robert Radoń Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu zapewniali, że najważniejsze inwestycje z punktu widzenia rozwoju i bezpieczeństwa województwa będą realizowane. Chodzi tu m.in. o drogę krajową nr 8, a także obwodnice Wałbrzycha, Świdnicy, Oławy i Głogowa.
– Chcemy, aby droga krajowa nr 8 odpowiadała oczekiwaniom mieszkańców Dolnego Śląska, aby pozwalała swobodnie poruszać się na całym jej odcinku i aby była to trasa bezpieczna. Zależy nam na wprowadzeniu rozwiązań, które wszyscy docenią i chcemy, aby stało się to jak najszybciej. Ważne są konkretne działania zmierzające do przebudowy tej ważnej drogi i takie rozwiązanie przedstawiamy – powiedział wiceminister Zbigniew Rynasiewicz.
Inwestycja związana z krajową „ósemką” jest największą inwestycją w skali regionu. Planowana, gruntowna modernizacja tej drogi będzie kosztować ponad 1,5 mld zł, a zebranie całej dokumentacji, potrzebnej do uruchomiana faktycznych prac ma potrwać ok 3 lata.
– Jak wynika z ustaleń i deklaracji pełnomocnika rządu, znacznie szybciej powinny rozpocząć się prace przy obwodnicach Wałbrzycha i Świdnicy. Najbardziej zaawansowaną dokumentację i najlepsze przygotowanie do realizacji ma Wałbrzych. Do końca roku powinny być zabezpieczone środki na ten cel m.in. z programu Infrastruktura i Środowisko. Budowa południowo-zachodniej obwodnicy Świdnicy powinna ruszyć w następnej kolejności, znacznie szybciej niż modernizacja drogi krajowej nr 8 – mówi Robert Jagła, poseł na Sejm RP, uczestniczący w zespole roboczym w sprawie kluczowych dolnośląskich inwestycji drogowych. – Złożone deklaracje, mają silne umocowanie w zakończonych niedawno konsultacjach społecznych w sprawie rządowego „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”, w których Dolny Śląski okazał się najbardziej aktywnym regionem. Spośród ok. 40 tysięcy wniosków złożonych do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, aż 6 tysięcy dotyczyło drogi krajowej nr 8, a ponad 4 tysiące obwodnicy Świdnicy – podkreśla parlamentarzysta.
Podczas dzisiejszego spotkania marszałek województwa wraz z sekretarzem stanu w Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju przedstawili także plan budowy dróg ekspresowych S3 i S5 realizowanych już na Dolnym Śląsku.
(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty