https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

W trosce o seniorów

W trosce o seniorów „Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o. rozpoczyna kolejną inwestycje za 8,3 mln złotych.

 snatoria
W dniu 12.11.14r. w Sokołowsku odbyła się konferencja inaugurująca rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Dostosowanie obiektu „Waligóra” w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego PL07 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
Prezes Zarządu Spółki – Barbara Grzegorczyk przedstawiła główne założenia projektu podkreślając, że projekt Spółki został sklasyfikowany na 13 miejscu w kraju, spośród ponad 380 prawidłowo złożonych wniosków o dofinansowanie.
– To kolejne ogromne środki pozyskane z funduszy unijnych w ostatnich 12 miesiącach – zaznaczyła prezes Barbara Grzegorczyk.
Celem ogólnym projektu jest prowadzenie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób starszych, przewlekle chorych i niesamodzielnych, wg standardów EBM, zgodnie z najnowszymi technologiami medycznymi w przebudowanym i zmodernizowanym ośrodku leczniczym „Waligóra” w Sokołowsku. W ramach zadań inwestycyjnych zostanie przeprowadzony remont i przebudowa budynku „Waligóra”, dostosowując obiekt na potrzeby doskonale wyposażonego zakładu opiekuńczo-leczniczego. Ponadto, w ramach projektu, prowadzone będą warsztaty terapeutyczne w celu usprawnienia chorych i przywrócenia im sprawności życiowej, z jednoczesnym przeprowadzeniem cyklu szkoleń specjalistycznych dla personelu. Umiejętności nabyte podczas szkoleń wpłyną na poprawę funkcjonowania personelu medycznego w relacjach z pacjentem i – co najważniejsze – przyczynią się do szybszego i skutecznego wyleczenia chorych.
Całkowita wartość projektu wynosi 8 306 415 zł.
Kwota dofinansowania – 6 645 132 zł.
Udział własny w projekcie – 1 661 283 zł.
 
W konferencji w Sokołowsku uczestniczyli m.in.: Agnieszka Kołacz-Leszczyńska – Poseł na Sejm RP, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego – dr Jerzy Tutaj, Prezydent Wałbrzycha – dr Roman Szełemej, a także przedstawiciele powiatowych i lokalnych władz samorządowych oraz mieszkańcy Sokołowska.

REKLAMA

Kliknij tutaj