https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Siła młodości

Katarzyna Woźniak, nowa młoda twarz i odkrycie WWS-u nokautuje obecnych radnych poparciem społeczeństwa w wałbrzyskim okręgu nr 3.
katarzyna wozniak
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma 33 lata, jest wykształcona, zna dwa języki obce, współpracuje z wieloma spółkami w województwie na zasadach consultingu. Do tej pory nie była związana z polityką. Urodziła się na Dolnym Śląsku, ale prawie 20 lat mieszkała w Poznaniu. A w Wałbrzychu mieszka od 2005 roku.
Jako energiczna, przebojowa i odważna osoba, dała się poznać w wywiadzie, którego udzieliła TV DAMI jako gość dnia „Siła młodości”. Padło tam wiele mocnych słów na temat rady miasta i prezydenta, ale też wstępnie ukazała swoją wizję zmian. Miasto i rada miasta bez ludzi młodych nie ma szans na długofalowy, racjonalny postęp w strategii rozwoju miasta.
Swoją popularność zdobyła na stronie internetowej popularnego serwisu społecznościowego „Katarzyna Woźniak – Kandydatka do Rady Miasta Wałbrzych – Okręg nr 3”gdzie umieściła wszystkie informacje o sobie i swoim innowacyjnym planie na Wałbrzych:
1. Wprowadzenie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości: zahamowanie odpływu kadr, napływ nowych kadr oraz likwidację bezrobocia wśród osób wchodzących na rynek pracy, wszystkie te grupy stanowią aktywny mechanizm podażowo-popytowy dla rozwoju miasta i jego infrastruktury. Aby tego dokonać, trzeba zapewnić: zaplecze socjalne – mieszkania gminne i placówki komunalne w postaci obiektów użyteczności publicznej (żłobki, przedszkola, szkoły), ośrodki kulturalne oraz obniżenie podatków lokalnych i dzierżawy lokali komunalnych za „złotówkę”.
2. Wałbrzych „zielone miasto”, rewitalizacja starych dzielnic i aktywizacja ludzi tam zamieszkujących, z wykorzystaniem terenów miejskich, jak parki i lasy. Pomoc przy przekwalifikowaniu się osób dotkniętych bezrobociem, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zatrudnienie ich do wyżej wymienionych prac.
3. Dzieci i młodzież – największa inwestycja, bo to w nich jest nadzieja na lepsze jutro – zwiększenie środków na edukacje, kulturę i sport oraz rozbudowę bazy opiekuńczo –oświatowej.
4. Usprawnienie komunikacji miejskiej i wprowadzenie pasa ruchu dla taksówkarzy.
5. Rozszerzenie polityki socjalnej dla najstarszej grupy mieszkańców – więcej domów seniora współfinansowanych przez NFZ.
W wywiadzie Katarzyna Woźniak mówi:
– Najważniejszy jest człowiek, bo od człowieka wszystko się zaczyna. Tylko napływ nowych ludzi i zatrzymanie tych, którzy już są – aktywnych i przedsiębiorczych na rynku pracy – w zasobach mieszkańców, pozwoli podnieść stopę życiową pozostałych mieszkańców. Np. bezrobotni znajdą u nich pracę. A zwiększenie liczby domów seniora, współfinansowanych przez NFZ, pozwoli na uwolnienie części mieszkań. Ludzie muszą mieć godne warunki, aby chcieć tu mieszkać: pracę, mieszkanie, dostęp do edukacji i kultury, porządek w mieście. „Więcej pieniędzy w budżecie mieszkańca, więcej pieniędzy w kasie miasta”.
Z informacji dostępnych w materiałach wyborczych mowa jest również o motywowaniu i przywróceniu na rynek pracy ludzi objętych wykluczeniem społecznym, bo jest mocno zaangażowana w ich ludzkie sprawy i problemy dnia codziennego. Ma gotowe rozwiązania, aby minimalizować bezrobocie w Wałbrzychu. Uważa, że problem jest głębszy, bo wynika z mentalności tych ludzi, którzy nie potrafią się odnaleźć w nowej rzeczywistości konkurencyjnego rynku.
– Solą w oku są najstarsze, zaniedbane dzielnice miasta i fakt skupiania uwagi na Piaskowej Górze i Podzamczu, gdzie inwestowane są pieniądze w nowe szkoły, place zabaw czy siłownie pod chmurką, a nie ma pieniędzy w budżecie na odnawianie sypiących się budynków, zaniedbanych klatek schodowych w starej części miasta. Nie dziwi więc fakt, że ludzie tam mieszkający nie mają motywacji do lepszego życia, kiedy muszą patrzeć przez okno na szare i brzydkie ulice, na których nic się nie dzieje – podkreśla Katarzyna Woźniak, której kampania wyborcza jest bardzo konkretna i – trzeba przyznać – napawa optymizmem, zaraża entuzjazmem i sprawia, że pojawia się nadzieja na totalną przemianę we władzach miasta.
– Może właśnie Wałbrzychowi potrzeba odmłodzenia kadry w urzędzie miasta? Systemy zarządzania się zmieniają i może właśnie zmiana systemu zarządzania, przeniesiona z sektora prywatnego na sektor publiczny, uleczyłaby tę lokalną rzeczywistość, zakończyła partyjne rozgrywki, osobiste interesy i postawiła na realizację zadań. Ludzie młodzi, nieprzesiąknięci komunizmem, mogą uczyć się od starszych doświadczenia, ale wnoszą świeżość, kreatywność, efektywność, są do tego przyzwyczajeni i przysposobienie do aktualnych, demokratycznych zasad i konkurencyjnego rynku, w miarę postępującej globalizacji i migracji, ludzie młodzi stawiają na szybką informację, kontakty i obserwują doświadczenia innych państw i miast na świecie – może ta właśnie innowacyjność pozwoli Wałbrzychowi obudzić się z i ruszyć pełną parą wzorem innych miast? 25 lat po transformacji ustrojowej jest chyba wystarczającym okresem na przywrócenie Wałbrzycha do życia i zrobienie z tego największego – po Wrocławiu – miasta Dolnego Śląska, centrum biznesu, turystyki i kultury – podkreśla Katarzyna Woźniak.
https://www.facebook.com/katarzynawozniakradamiejskawalbrzych
http://www.walbrzyscyradni.pl/plebiscyt/2014/kategoria/3
 
Publikacja sfinansowana przez KWW WWS

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close