https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

10 punktów dla Głuszycy

Szanowni Państwo, skuteczne zarządzanie gminą to efekt konsekwentnej realizacji wyznaczonych celów i założonej wcześniej strategii. To także świadomość odpowiedzialności za finanse gminy i jakość codziennego życia mieszkańców.
Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową gminy, priorytetem w nadchodzących latach będzie racjonalne wydatkowanie po to, aby w pierwszej kolejności przede wszystkim zmniejszyć zadłużenie gminy, co docelowo pozwoli na korzystanie ze środków unijnych oraz dotacji na dofinansowanie działań realizowanych na rzecz gminy i mieszkańców.
monika bisek
 
 
 
 
 
 
 
10 punktów dla Głuszycy (zarys programu wyborczego)
1. Zmniejszenie długu gminy poprzez wprowadzenie programu oszczędnościowego.
2. Efektywna współpraca z zarządcami nieruchomości (remonty, docelowo także modernizacje i rewitalizacje budynków); biuro zamiany mieszkań, organizacja mieszkań socjalnych, wykup mieszkań za 1% wartości. Pozyskanie środków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i kolektorów słonecznych. Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego.
3. Zagospodarowanie budynków: po szpitalu (w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego), docelowo także ciepłowni – organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
4. Powołanie inkubatora przedsiębiorczości (miejsca pracy).
5. Remonty dróg (m.in. drogi dojazdowej na osiedle i skuteczne zabieganie o remont drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Głuszycę) oraz budowa nowoczesnych placów zabaw (w Ogrodzie Jordanowskim, na Osiedlu, przy ul. Grunwaldzkiej, w Łomnicy), także budowa skateparku przy ul. Dolnej; modernizacja basenu.
6. Racjonalne i korzystne dla mieszkańców wykorzystanie zasobów wody pitnej.
7. Wprowadzenie Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora (karty uprawniają do zniżek i dodatkowych uprawnień na terenie gminy i całego kraju).
8. Wspieranie rozwoju turystki. Docelowo zagospodarowanie kamieniołomu w Głuszycy Górnej oraz drogi do 5-ciu Stawów. Powrót do organizacji markowych imprez.
9. Zadbanie o czystość, estetykę oraz bezpieczeństwo w gminie. Wprowadzenie monitoringu w newralgicznych miejscach.
10. Skuteczne pozyskiwanie środków unijnych na rozwój Gminy Głuszyca oraz skuteczna pomoc w uzyskiwaniu dotacji krajowych i unijnych dla przedsiębiorców, stowarzyszeń i rolników.
Monika Bisek-Grąz
Bardzo chętnie spotkamy się z Państwem, aby szczegółowo przedstawić swój program: propozycje dotyczące oszczędzania, zarządzania i pozyskiwania środków na działalność na rzecz Gminy Głuszyca i jej mieszkańców.
6 listopada (czwartek), godz. 18.30, GŁUSZYCA (Szk. Podst. nr 2)
7 listopada (piątek), godz. 17.00, GŁUSZYCA (Szk. Podst. nr 3)
12 listopada (środa), godz. 17.00, GŁUSZYCA (Centrum Kultury-MBP)
Będziemy wdzięczni za Państwa obecność, pytania, komentarze i sugestie. Serdecznie zapraszamy.
KWW Moniki Bisek-Grąz
Materiał sfinansowano z KWW Moniki Bisek-Grąz

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close