https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

10 punktów dla Głuszycy

Szanowni Państwo, skuteczne zarządzanie gminą to efekt konsekwentnej realizacji wyznaczonych celów i założonej wcześniej strategii. To także świadomość odpowiedzialności za finanse gminy i jakość codziennego życia mieszkańców.
Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową gminy, priorytetem w nadchodzących latach będzie racjonalne wydatkowanie po to, aby w pierwszej kolejności przede wszystkim zmniejszyć zadłużenie gminy, co docelowo pozwoli na korzystanie ze środków unijnych oraz dotacji na dofinansowanie działań realizowanych na rzecz gminy i mieszkańców.
monika bisek
 
 
 
 
 
 
 
10 punktów dla Głuszycy (zarys programu wyborczego)
1. Zmniejszenie długu gminy poprzez wprowadzenie programu oszczędnościowego.
2. Efektywna współpraca z zarządcami nieruchomości (remonty, docelowo także modernizacje i rewitalizacje budynków); biuro zamiany mieszkań, organizacja mieszkań socjalnych, wykup mieszkań za 1% wartości. Pozyskanie środków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i kolektorów słonecznych. Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego.
3. Zagospodarowanie budynków: po szpitalu (w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego), docelowo także ciepłowni – organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
4. Powołanie inkubatora przedsiębiorczości (miejsca pracy).
5. Remonty dróg (m.in. drogi dojazdowej na osiedle i skuteczne zabieganie o remont drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Głuszycę) oraz budowa nowoczesnych placów zabaw (w Ogrodzie Jordanowskim, na Osiedlu, przy ul. Grunwaldzkiej, w Łomnicy), także budowa skateparku przy ul. Dolnej; modernizacja basenu.
6. Racjonalne i korzystne dla mieszkańców wykorzystanie zasobów wody pitnej.
7. Wprowadzenie Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora (karty uprawniają do zniżek i dodatkowych uprawnień na terenie gminy i całego kraju).
8. Wspieranie rozwoju turystki. Docelowo zagospodarowanie kamieniołomu w Głuszycy Górnej oraz drogi do 5-ciu Stawów. Powrót do organizacji markowych imprez.
9. Zadbanie o czystość, estetykę oraz bezpieczeństwo w gminie. Wprowadzenie monitoringu w newralgicznych miejscach.
10. Skuteczne pozyskiwanie środków unijnych na rozwój Gminy Głuszyca oraz skuteczna pomoc w uzyskiwaniu dotacji krajowych i unijnych dla przedsiębiorców, stowarzyszeń i rolników.
Monika Bisek-Grąz
Bardzo chętnie spotkamy się z Państwem, aby szczegółowo przedstawić swój program: propozycje dotyczące oszczędzania, zarządzania i pozyskiwania środków na działalność na rzecz Gminy Głuszyca i jej mieszkańców.
6 listopada (czwartek), godz. 18.30, GŁUSZYCA (Szk. Podst. nr 2)
7 listopada (piątek), godz. 17.00, GŁUSZYCA (Szk. Podst. nr 3)
12 listopada (środa), godz. 17.00, GŁUSZYCA (Centrum Kultury-MBP)
Będziemy wdzięczni za Państwa obecność, pytania, komentarze i sugestie. Serdecznie zapraszamy.
KWW Moniki Bisek-Grąz
Materiał sfinansowano z KWW Moniki Bisek-Grąz

REKLAMA