https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nagroda za aktywność

Alicja Wioletta Tempes z Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie została uhonorowana za swoje działania na terenie Gminy Mieroszów.
Alicja Wioletta Tempes
 
 
 
 
 
 
Podczas seminarium „Środowisko życia i edukacja społeczna” w Warszawie wręczono po raz VIII nagrody im. Heleny Radlińskiej. Nagrody im. Heleny Radlińskiej przyznawane są raz w roku. Pomysłodawcą i Organizatorem Konkursu dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej jest Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego. Kapituła Konkursu dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej pod patronatem prof. Wiesława Theissa wyłoniła sześć osób, którym przyznano Nagrodę im. Heleny Radlińskiej. Wśród tych osób znalazła się Alicja Wioletta Tempes –specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie, która została wyróżniona za energiczne działanie w środowisku, jego aktywizację, zrozumienie konieczności wsparcia i współpracy na niwie zawodowej i społecznej; za koordynację i współuczestnictwo w realizowanych przez ośrodek projektach, a także za cykliczne warsztaty dla osób starszych i niepełnosprawnych w dziedzinie rekreacji i turystyki, kultury, wzajemnej integracji i międzynarodowych działań w realizowanych projektach, które do dziś owocują. Działania te to głównie działania wolontariackie, promujące idee wolontariatu w gminie Mieroszów.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj