https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pasowanie i nagrody

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowała uroczystą akademię połączoną z pasowaniem uczniów klas pierwszych. A władze miejskie nagrodziły nauczycieli.
Dzien edukacji narodowej 02
 
 
 
 
 
 
W uroczystości uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz zaproszeni nauczyciele – emeryci. Wśród gości nie zabrakło burmistrza Mieroszowa Andrzeja Laszkiewicza, przewodniczącego Rady Miejskiej Mieroszowa Ryszarda Gubernata oraz proboszcza Krzysztofa Cebuli. Na początek głos zabrała dyrektor Elżbieta Urbanik, która nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty złożyła życzenia i podziękowania. Następnie życzenia popłynęły ze strony władz Gminy Mieroszów. W drugiej części uroczystości na scenie prezentowali się uczniowie klas pierwszych, którzy do występów zostali przygotowani przez panie: Marzannę Dziedzińską oraz Elżbietę Kryskę. Po części artystycznej nastąpiła ceremonia ślubowania, a następnie akt pasowania na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie, dokonany przez panią dyrektor. Na zakończenie wychowawcy klas i rodzice wręczyli dzieciom dyplomy okolicznościowe i pamiątki.
Dzień wcześniej burmistrz i przewodniczący rady miejskiej, podczas okolicznościowego spotkania, złożyli na ręce dyrektorów oraz nauczycieli gratulacje i podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz wychowania młodego pokolenia. Z tej też okazji burmistrz, na wniosek dyrektorów szkół, przyznał nagrody następującym osobom: Annie Morawskiej – PSP Mieroszów, Krystynie Gerlach – Przedszkole Miejskie w Mieroszowie, Renacie Okupnik – PSP Kowalowa, Katarzynie Miłosz i Sławomirowi Foryś – Publiczne Gimnazjum im. K. Kieślowskiego w Mieroszowie.
(RED)

REKLAMA

REKLAMA