https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Jak nie my, to kto?

Rozmowa z Adamem Góreckim, wójtem Czarnego Boru.
 wojt odbiera statuetke Eurogmina
Gmina Czarny Bór zmieniła się. Po 4 latach pracy i działań otrzymaliście nagrodę Euro Gmina – Lider Przedsiębiorczości za tworzenie programów i wykorzystanie środków unijnych oraz współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami. Jakim działaniom zawdzięczacie to wyróżnienie?
Adam Górecki: – Nagroda to efekt konsekwentnych i planowanych działań. Musieliśmy zacząć od samego początku – gmina potrzebowała świadomych zmian na wielu płaszczyznach. Pozyskiwanie środków zewnętrznych było naszym priorytetem, większość prowadzonych inwestycji była wspierana środkami pozabudżetowymi. Na inwestycje o wartości ponad 20 mln złotych pozyskaliśmy blisko 12 mln złotych, to 60% wartości inwestycji! Ważne jest to, że inwestycje realizowane były w wielu dziedzinach życia: od infrastruktury, w tym dróg i kanalizacji, przez budownictwo mieszkaniowe po sferę społeczno – kulturalną. Wielkim sukcesem jest rozpoczęcie budowy obwodnicy Czarnego Boru, na którą mieszkańcy czekali od wielu lat – inwestycja ta pozwoli za kilka lat na diametralną zmianę wizerunku centrum Czarnego Boru oraz znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort życia naszych mieszkańców. Bardzo miłym jest fakt, że ktoś z zewnątrz docenił naszą pracę. Wpłynęło to również pozytywnie na wizerunek naszej gminy. W tym miejscu chciałbym podziękować całemu zespołowi tj. pracownikom urzędu gminy, naszym lokalnym przedsiębiorcom i wszystkim mieszkańcom, którzy aktywnie uczestniczą w życiu Gminy Czarny Bór.
 
A jak zareagowali na to przedsiębiorcy? Czy gmina nawiązuję stałą współprace z lokalnymi firmami?
– Oczywiście. Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami zapewnia rozwój i wzbogacanie się naszej gminy. W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy spotkanie z przedsiębiorcami, które miało na celu zwiększenie współpracy, ale również budowanie odpowiedniej przestrzeni dla naszych firm. Wiele osób  określa Czarny Bór jako gminę sportowo-transportową. Ja często też podkreślam, podczas różnych spotkań, że jesteśmy „zagłębiem transportowym” i – wychodząc naprzeciw tym firmom – przez 4 lata nie podnosiliśmy podatków od środków transportu, co pozwoliło na zbudowanie  przewagi konkurencyjnej naszym przedsiębiorstwom. Wiele lokalnych firm aktywnie włącza się w organizację imprez sportowo-kulturalnych, ale również w budowę infrastruktury sportowej i społecznej. Nie mogę wymienić nazw tych firm, bo nie jestem do tego upoważniony. Ale mieszkańcy doskonale wiedzą, które firmy mam na myśli.
 
Gmina to nie tylko przedsiębiorstwa, ale również wiele innych aspektów. Zacznijmy może od sportu. Co się zmieniło w tej kwestii w gminie?
– Przede wszystkim zwiększyliśmy nakłady i wzmocniliśmy współpracę z klubami, co pozwoliło na osiągniecie bardzo dobrych rezultatów na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. M.in. Mateusz Janik w tym roku zdobył tytuł wicemistrza świata juniorów biathlonie letnim na nartorolkach. Zmodernizowaliśmy większość obiektów sportowych, powstały nowe trasy biegowe, a ostatnio została otwarta PZU Trasa Zdrowia. Jesteśmy jedyną gminą w powiecie wałbrzyskim, która otrzymała dofinansowanie w ramach programu PZU, a było to możliwe wyłącznie dzięki zaangażowaniu wszystkich aktywnych grup społecznych: sportowców, seniorów, młodzieży. Działania sportowe pozwoliły również na promocję gminy – zorganizowaliśmy dwukrotnie Mistrzostwa Polski w Biathlonie Letnim 2013 i 2014 r., które zostały wysoko ocenione przez środowisko polskiego biathlonu. Corocznie odbywają się także międzynarodowe zawody w zapasach Czarny Bór Open, a piłkarze z naszych klubów liczą się w rozgrywkach na szczeblu okręgu.
 
A co z edukacją?
– Najtrudniejszą decyzją w kwestii edukacji było utworzenie Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Jak pokazał czas, decyzja okazała się bardzo trafna i zapewniająca dzieciom lepszy dostęp do edukacji, efektywne zarządzanie i bezpieczeństwo, które stale zwiększamy. Ostatnie lata to remonty sal, wprowadzenie monitoringu – wszystkie te działania zostały sfinansowany dzięki oszczędnościom, uzyskanym na sprawnym zarządzaniu oświatą w naszej gminie. Podsumowaniem tego dobrego okresu dla czarnoborskiej oświaty będzie uroczystość nadania imienia Józefa Pawlika Gminnemu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Czarnym Borze.
 
To rzeczywiście działania bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach. Ale warto również dbać o kulturę.
– Czarny Bór to Dolnośląska Stolica Pieroga. Gmina Czarny Bór to miejsce wspaniałych wydarzeń kulturalnych i wielkiej aktywności społecznej mieszkańców. U nas działają zespoły ludowe Janicki, Grzędowianki i Radość, działają seniorzy w Czarnym Borze i Witkowie – razem tworzymy gminę ludzi z pasją. Działalność tych grup, wspieranych na co dzień przez gminę, zapaliła nas do budowy nowoczesnego budynku kulturalnego w centrum gminy. W najbliższą sobotę mieszkańcy naszej gminy otrzymają centrum kulturalne o powierzchni blisko 1000 m2 z nowoczesną biblioteką, salą konferencyjną i pracowniami – wartość prac wraz z wyposażeniem wyniosła ponad 3,5 mln złotych. Oczywiście zadanie to było współfinansowane środkami zewnętrznymi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W tym miejscu zapraszam wszystkim mieszkańców na uroczyste otwarcie.
 
Jak udało się zrealizować te wszystkie działania, kiedy panuje przekonanie, że brakuje w Polsce pieniędzy?
– Przede wszystkim bardzo ważne jest mądre zarządzanie środkami. Według zewnętrznych rankingów jesteśmy jedna z lepiej oszczędzających gmin w naszym regionie i najmniej zadłużoną wśród małych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Ważne jest również dobre planowanie inwestycji oraz optymalizacja kosztów zarządzania i utrzymania gminy. Na początku kadencji przeprowadziłem reorganizację urzędu, spłaszczyliśmy strukturę zarządzania w urzędzie, nie mamy już kierowników referatów, ale razem tworzymy zgrany zespół. Wiąże się to z ogromnym nakładem pracy, ale jak nie my to kto (śmiech).
(RED)

REKLAMA