https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kopalnia za miedzą

– Zgodnie z przyznaną Koncesją Nr 8/2013/p oraz zaplanowanym harmonogramem i podpisaną umową ze Skarbem Państwa o ustanowieniu użytkowania górniczego, Spółka Coal Holding na bieżąco realizuje zadania związane z projektem „Nowa Ruda Węgiel Koksujący”. Wydaliśmy na ten cel już kilkanaście milionów złotych – mówi wałbrzyszanin Andrzej Zibrow, dyrektor generalny Spółki Coal Holding, która realizuje projekt budowy kopalni węgla kamiennego w Ludwikowicach Kłodzkich.
Prace wiertnicze
O możliwości ponownego uruchomienia wydobycia węgla w okolicach Nowej Rudy była mowa wiele razy, ale dopiero teraz projekt budowy nowej kopalni nabiera konkretnych kształtów. Wszystko za sprawą australijskiej Spółki Coal Holding, która od wielu miesięcy prowadzi prace w Ludwikowicach Kłodzkich.
– Renomowana angielska firma Wardell Armstrong International, według międzynarodowych standardów JORC, opracowuje wstępny raport – ocenę wielkości i jakości złoża węgla kamiennego w rejonie Nowej Rudy – wyjaśnia Andrzej Zibrow. – Podpisane zostały umowy z Ministerstwem Środowiska na korzystanie, za wynagrodzeniem, z informacji geologicznej dotyczącej złoża węgla kamiennego dla obszaru Nowa Ruda Pola Piast Rejon Wacław oraz obszaru Nowa Ruda Pola Piast Rejon Lech. Na bieżąco oraz zgodnie z harmonogramem, realizowane są prace geologiczno-wiertnicze w rejonie obszaru koncesyjnego, polegające na wykonaniu 5 otworów badawczych do głębokości około 1000 m każdy. Ukończyliśmy już 2 otwory, a wykonanie pozostałych 3 jest znacznie zaawansowane. Termin ukończenia wszystkich 5 otworów zaplanowany jest do końca listopada 2014 r.
Na tym jednak nie koniec, ponieważ Ministerstwo Środowiska pozytywnie rozpatrzyło nowy wniosek Spółki Coal Holding, dotyczący projektu prac geologicznych, o rozszerzenie obecnie posiadanej koncesji na wykonanie dwóch dodatkowych otworów dla obszaru Nowa Ruda Pole Piast Rejon Lech w celu lepszego rozpoznania złoża.
– Łącznie do wykonania będzie 7 otworów badawczych. Termin realizacji 2 dodatkowych otworów wstępnie zaplanowano do końca stycznia 2015 r. Zadanie wykona renomowana spółka z Grupy Kapitałowej Kopex „Dalbis” specjalizująca się w pracach wiertniczych. W otworach wiertniczych na bieżąco prowadzone są pomiary geofizyczne przez Spółkę Geofizyka Kraków, a laboratorium Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach i doświadczalna kopalnia „Barbara” realizują zadania w zakresie badania właściwości węgla i skał z pobranych rdzeni otworowych – mówi dyrektor generalny Spółki Coal Holding.
Wiele dzieje się także w zaciszach pracowni projektowych.
– W oparciu o posiadaną wiedzę została kompleksowo opracowana dokumentacja geologiczna dla złoża węgla kamiennego w rejonie obszaru koncesyjnego. Na bieżąco dokumentowany jest też przebieg prowadzonych prac geologiczno-wiertniczych. Zlecono wykonanie digitalizacji historycznych map górniczych oraz dostępnej dokumentacji geologicznej w celu opracowania numerycznego przestrzennego modelu struktury złoża. Podjęliśmy także działania w celu opracowania dokumentu pt. „Wstępne studium wykonalności Projektu Nowa Ruda Węgiel Koksujący” w zakresie finansowo-techniczno-górniczym. Główny Instytut Górnictwa – Zakład Monitoringu Środowiska realizuje również prace w zakresie opracowania „Raportu o oddziaływaniu na środowisko” dla planowej inwestycji. Nasza spółka podpisała umowę z Centrum Badawczo Rozwojowym KGHM CUPRUM na realizację opracowania pt. „Projekt Zagospodarowania Złoża” dla przyznanego obszaru koncesyjnego. Podpisana została też umowa z Biurem Projektów Urbanistycznych na wykonanie „analizy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” w obszarze koncesyjnym oraz „opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu dla przyszłej kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie” – wylicza Andrzej Zibrow.
Do końca II kwartału 2015 roku Spółka Coal Holding ma w planie opracowanie i złożenie wniosku koncesyjnego na eksploatację złoża węgla kamiennego w rejonie Nowej Rudy.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close