https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina przejmie szkoły

Władze Świebodzic chcą przejąć od Powiatu Świdnickiego działające w mieście szkoły: liceum ogólnokształcące, Zespół Szkół im. Stanisława Prosińskiego i Zespół Szkół Specjalnych.
 rada swiebodzice
Dostrzegając trudną sytuację organizacyjną placówek i zły stan techniczny obiektów, w których prowadzą swoją działalność dydaktyczną, gmina Świebodzice, na mocy umowy z 28 marca 2014 r. wsparła Powiat Świdnicki kwotą 300 tys. zł, z przeznaczeniem na ich dalsze funkcjonowanie. Pomimo przekazanych środków, powiatowy organ prowadzący nie dość, że nie zapewnił placówkom należytych warunków do funkcjonowania, to na dodatek, na mocy uchwały w sprawie programu naprawczego Powiatu Świdnickiego, podjętej na sesji rady powiatu 27 sierpnia br., zapadła decyzja likwidacji jednej z nich. W odpowiedzi na działanie Rady Powiatu Świdnickiego samorząd Świebodzic wyraził zdecydowaną wolę przejęcia przez gminę wymienionych szkół.
– Nie możemy tolerować sposobu, w jaki traktowane są te placówki. Szkoły to nie budynki, to dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele. Starostwo nie może ich nękać swoimi pomysłami na uzdrowienie własnej sytuacji finansowej. Gdyby szkoły należały do Gminy, dziś z pewnością prowadzone byłyby w nich kompleksowe remonty – podsumował burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Rada Miejska Świebodzic uchwałę przyjęła jednogłośnie. Nie oznacza to jednak, że szkoły już definitywnie przeszły pod władanie gminy.
– Uchwała to dopiero intencja, wyraz woli podjęcia negocjacji z Powiatem Świdnickim na temat warunków przekazania placówek oświatowych – wyjaśnia Tomasz Merchut, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close