https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina przejmie szkoły

Władze Świebodzic chcą przejąć od Powiatu Świdnickiego działające w mieście szkoły: liceum ogólnokształcące, Zespół Szkół im. Stanisława Prosińskiego i Zespół Szkół Specjalnych.
 rada swiebodzice
Dostrzegając trudną sytuację organizacyjną placówek i zły stan techniczny obiektów, w których prowadzą swoją działalność dydaktyczną, gmina Świebodzice, na mocy umowy z 28 marca 2014 r. wsparła Powiat Świdnicki kwotą 300 tys. zł, z przeznaczeniem na ich dalsze funkcjonowanie. Pomimo przekazanych środków, powiatowy organ prowadzący nie dość, że nie zapewnił placówkom należytych warunków do funkcjonowania, to na dodatek, na mocy uchwały w sprawie programu naprawczego Powiatu Świdnickiego, podjętej na sesji rady powiatu 27 sierpnia br., zapadła decyzja likwidacji jednej z nich. W odpowiedzi na działanie Rady Powiatu Świdnickiego samorząd Świebodzic wyraził zdecydowaną wolę przejęcia przez gminę wymienionych szkół.
– Nie możemy tolerować sposobu, w jaki traktowane są te placówki. Szkoły to nie budynki, to dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele. Starostwo nie może ich nękać swoimi pomysłami na uzdrowienie własnej sytuacji finansowej. Gdyby szkoły należały do Gminy, dziś z pewnością prowadzone byłyby w nich kompleksowe remonty – podsumował burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Rada Miejska Świebodzic uchwałę przyjęła jednogłośnie. Nie oznacza to jednak, że szkoły już definitywnie przeszły pod władanie gminy.
– Uchwała to dopiero intencja, wyraz woli podjęcia negocjacji z Powiatem Świdnickim na temat warunków przekazania placówek oświatowych – wyjaśnia Tomasz Merchut, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj