https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

W trosce o czyste środowisko

Podczas finału 21. kampanii „Sprzątanie świata”, Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”, zorganizował zajęcia ekologiczne dla grupy ok. 50 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich.
Sprzatanie
 
 
 
 
 
 
Prezes Fundacji RECAL przeprowadził warsztaty dotyczące recyklingu oraz segregacji i odzyskiwania odpadów. Natomiast przedstawicielka Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, przeprowadziła prezentację nt. „Odpady i ich wpływ na środowisko naturalne”.
W ramach kampanii uczniowie PSP nr 21 wysprzątali odcinek przełomu potoku Szczawnik, przepływającego przez Książański Park Krajobrazowy.
Podczas wakacji dzieci uczęszczające na zajęcia do ośrodka zaznajomiły się z ekologią, przyrodą i ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów i recyklingu. Zajęcia praktyczne przeprowadzano m.in. w rejonach Dolnośląskich Parków Krajobrazowych.
(BAS)
 
Uczniowie SP nr 21 podczas sprzątania potoku Szczawnik.

REKLAMA

REKLAMA