https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Podzielili tort

Mieszkańcy Wałbrzycha zadecydowali na co zostaną wydane pieniądze pochodzące z miejskiej kasy na projekty zgłoszone w ramach Wałbrzyskiego Budżetu partycypacyjnego. W tej edycji wałbrzyszanie do podziału mieli 5 milionów złotych. 3 miliony na projekty lokalne, 2 miliony zł na projekty ogólnomiejskie.
budzet partcypacyjny 2014
 
 
 
 
 
W tym roku zgłoszono 100 projektów, z czego zespół weryfikacyjny pozytywnie ocenił 94. Przez 10 dni wałbrzyszanie głosowali na wybrane projekty. Można było zagłosować przez internet, osobiście w lokalu lub korespondencyjnie. W ogólomiejskich projektach zwyciężył projekt Fundacji Motopark pn. ” Ośrodek doskonalenia technik bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych Motopark Wałbrzych”. Ponad 25 000 wałbrzyszan wybrało także 16 projektów lokalnych.
– Tegoroczna edycja wałbrzyskiego budżetu partycypacyjnego to kolejny rekord liczby projektów i oddanych głosów. Frekwencja jaką osiągnęliśmy tj. 25.41 % to jedna z najwyższych w kraju. Gratuluję zwycięzcom i dziękuję wszystkim wałbrzyszanom za zaangażowanie, bo ten wysoki wynik to ich zasługa – mówił podczas wręczania podziękowań i dyplomów prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.
 
Monitoring przekonał podzamczan
Rada Wspólnoty Samorządowej Podzamcze także dopięła swego. Sprawa bezpieczeństwa mieszkańców największego wałbrzyskiego osiedla, była od kilku miesięcy głównym tematem jej prac, a zainstalowanie monitoringu stało się wręcz punktem honoru Rady. Pomysł, jak zadecydowali podzamczanie, okazał się trafiony.
– Przedsięwzięcie włączyliśmy do zestawu prac, które po akceptacji mieszkańców będą realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego. Na terenie osiedla zainstalowanych będzie osiem kamer w miejscach, które, jak wyniki z doświadczeń policji i straży miejskiej, były dotychczas szczególnie narażone na zakłócanie spokoju i porządku publicznego. Podzamczanie zadecydowali o tym w głosowaniu. Wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy opowiedzieli się za monitoringiem, serdecznie dziękujemy – powiedział przewodniczący rady Jerzy Frajnagiel, spiritus movens przedsięwzięcia.
Nie tylko on bardzo się w nie zaangażował. Na szczególne słowa uznania w działaniach na rzecz pomyślnego finału sprawy, zasługują: Grzegorz Korzycki z wałbrzyskiej policji, współautor opracowania mapy miejsc zagrożonych na Podzamczu, który prezentował je na spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami z udziałem prezydenta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja oraz na walnych zebraniach Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”; Zygmunt Pala z wałbrzyskiej straży miejskiej za pokaz multimedialny oraz współudział w opracowaniu „mapy zagrożeń”, prezes SM „Podzamcze” Tadeusz Choczaj i jej rada nadzorcza, kierownictwo podzamczańskiej przychodni zdrowia, proboszczowie osiedlowych parafii rzymsko-katolickich i ich rady parafialne oraz radny Rady Miejskiej Wałbrzycha Zdzisław Dobrowolski. Ale w przygotowanie odpowiednich projektów i doprowadzenie do pomyślnego finału przedsięwzięcia, zaangażowali się też inni, również członkowie RWS, działający, jak ich szef, społecznie.
O kolejnych etapach prac przy instalacji monitoringu na Podzamczu będziemy informować.
Andrzej Basiński

REKLAMA