https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Konferencja Energooszczędni

Programy wsparcia dla budownictwa energooszczędnego oraz wdrażania technologii opartych na OŹE. Jak zaoszczędzić już dziś.
Od ekosceptyka do ekoentuzjasty
26 września w Krzyżowej odbędzie się konferencja kończąca projekt „Od ekosceptyka do ekoentuzjasty – czyli dlaczego budować energooszczędnie“, dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Realizatorem projektu oraz organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość.
energooszczedni
 
 
Ideą projektu było dostarczenie i upowszechnienie wiedzy na temat budownictwa energooszczędnego oraz zwiększenie świadomości ekologicznej. Uczestnicy mogli skorzystać z licznych usług i wsparcia ekspertów, zarówno on-line, jak i w formie warsztatów, czy spotkań organizowanych pod hasłem „Dzień Domów Energooszczędnych”. W ramach projektu powstały narzędzia takie jak bezpłatna platforma e-learningowa, zgłębiająca i porządkująca tematykę budownictwa energooszczędnego, a także model 3D domu niskoenergetycznego.
Bloki tematyczne i prelegenci
Podczas konferencji pt. „Programy wsparcia dla budownictwa energooszczędnego oraz wdrażania technologii opartych na OŹE. Jak zaoszczędzić już dziś” zaprezentowane zostaną m.in. regionalne, krajowe i międzynarodowe programy wsparcia dla wdrażania technologii opartych na OŹE oraz budownictwa energooszczędnego, a także rozwiązania obniżające emisyjność i poprawiające efektywność energetyczną. Ponadto przedstawione zostaną główne rezultaty oraz efekty osiągnięte w trakcie realizacji projektu.
Wśród prelegentów znajdą się Cezary Lejkowski – dyrektor Departamentu Klimatu i Energii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, Łukasz Urbanek – dyrektor Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim, Bogdan Plata – prezes INNPACT sp. z o.o., Tomasz Cioska – prezes INNOVENERGY sp. z o.o., Krzysztof Brzozowski – prezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, Marek Rybiański – wiceprezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość oraz Sławomir Rataj – ekspert w Centrum Technologii Energetycznych.
Po konferencji oraz lunchu zainteresowani będą mogli wziąć udział w debacie na temat dobrych praktyk i przykładów rozwiązań stosowanych w budownictwie energooszczędnym.
Szczegóły wydarzenia
Tytuł konferencji: Programy wsparcia dla budownictwa energooszczędnego oraz wdrażania technologii opartych na OŹE. Jak zaoszczędzić już dziś.
Data: 26 września 2014, godz. 9:00 – 16:00
Miejsce: Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7
Organizator: Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.
Więcej informacji, program konferencji oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie: http://www.energooszczedni.fea.pl/Wydarzenia/Konferencja-konczaca-projekt-energooszczedni
Projekt „Od ekosceptyka do ekoentuzjasty – czyli dlaczego budować energooszczędnie“ dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 
 
 

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty