https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Inwestują w szkołę i internat

Powiat wałbrzyski otrzymał dofinansowanie w ramach projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 386 tys. zł na termomodernizację budynku internatu w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu. – Koszt całości prac remontowych w budynku internatu oraz budynku szkoły wyniesie około 550 tys. zł – podkreśla Józef Piksa, starosta wałbrzyski.
remont walim
 
 
 
 
Od kilku tygodni prowadzona jest termomodernizacja budynku internatu w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu.
– Za nami pierwszy etap tej inwestycji. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zostały zakończone prace remontowe w budynku szkolnym, które związane były z wymianą pokrycia dachowego. Dodatkowo ocieplone zostało poddasze, a kominy zostały przemurowane. Koszt tego zadania zamknął się w kwocie 50 tysięcy złotych – wylicza Andrzej Lipiński, wicestarosta powiatu wałbrzyskiego.
Kolejny etap prac zakrojony jest na dużo większą skalę. Prace związane z termomodernizacją budynku internatu w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu obejmą docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropu i stropodachu. W planie jest także wymiana stolarki okiennej oraz remont schodów. Na tym jednak nie koniec, bo projekt zakłada jeszcze wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników w pokojach internatu. Dodatkowo zamontowane zostaną kolektory słoneczne na dachu tego budynku. Termin zakończenia robót planowany jest pod koniec października bieżącego roku.
– Koszt robót to kwota 484 tysięcy złotych, natomiast dofinansowanie w ramach projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 wyniesie 386 tysięcy złotych. Jak widać, staramy się realizować inwestycje w naszym powiecie przy jak największym udziale środków pozyskiwanych z zewnątrz. Dotyczy to nie tylko inwestycji drogowych, ale także oświatowych – podkreśla starosta Józef Piksa.
(RED)
 
Powiat wałbrzyski pozyskał pieniądze na przeprowadzenie remontu budynków w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu.

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close